Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Pašvaldība izsniedz izziņu par zemes gabala perspektīvo (plānoto, atļauto) izmantošanu atbilstoši Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumam.

Vietējā pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumiem vietējā pašvaldībā, kā arī iegādāties to kopijas. Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā

Izmaiņu datums 13.05.2019. 09:35