Saskaņojuma saņemšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai

Saskaņojuma saņemšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai

Sapulces, gājiena vai piketa organizators iesniedz iesniegumu. Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pasākuma. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises

Izmaiņu datums 10.06.2020. 11:00