Vispārīga informācija

Vispārīga informācija

Atgriešanās Latvijā - Latvija.lv

Valsts informācijas portālā “Latvija.lv” ir īpaši izveidota nodaļa “Atgriešanās Latvijā”. Te atsevišķi izklāstīta informācija par dažādām dzīves situācijām – par  darbu (iespējām pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā), sociālo aizsardzību (arī par bezdarbnieka statusa iegūšanu un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas nosacījumiem), dzīvesvietu u. c.

Tā ir informācija par iestādēm, kur varat saņemt pakalpojumus, tostarp saistībā ar darba meklēšanas iespējām.

LASI ŠEIT


Palīdzam atgriezties pašu sētā - PAPS.LV

PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”.

Atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs ir nozīmīgs un svarīgs lēmums. 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā.

Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus. Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

LASI ŠEIT

Koordinators Zemgales reģionā:
Anete Spalviņa
+371 22338666
zemgale@paps.lv


Par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā – vsaa.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir apkopojusi informāciju par pabalstiem, ko var saņemt pēc darba ES atgriežoties Latvijā

Bezdarbnieka pabalsti Eiropas Savienībā (ES)

Kas jādara, zaudējot darbu citā ES dalībvalstī (attiecas arī uz Norvēģiju, Lihtenšteinu, Īslandi un Šveici) 

Kad ir tiesības saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu, ja pēdējā nodarbinātība ir bijusi citā ES dalībvalstī 

Iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu pēc atgriešanās Latvijā 

Ģimenes pabalsti

Tiesības uz ģimenes pabalstiem, ja ir/bija iesaistīta cita ES/EEZ valsts vai Šveice 

Ģimenes pabalsti Latvijā pēc atgriešanās 

LASI ŠEIT


 

Izmaiņu datums 08.08.2019. 13:52