Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietas saskaņošana

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietas saskaņošana

Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada janvāra līdz decembrim. Saskaņojumu izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu

Izmaiņu datums 31.07.2018. 10:58