Atļauja ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma nosaukums Atļauja ielu tirdzniecībai publiskās vietās
Pakalpojuma īss apraksts

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem

Pakalpojuma pieprasīšana klātienē

Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Vienas pieturas aģentūra

korespondence
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu - Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
elektroniskais pasts

Tirdzniecībai pasākuma laikā tirdzniecības dalībnieks iesniegumu ielu tirdzniecībai var nosūtīt pa e-pastu:

vpa@jekabpils.lv

tālrunis
Tirdzniecībai pasākuma laikā tirdzniecības dalībnieks pieteikties ielu tirdzniecībai var pa tālruni
65236777
65207305
80205008 (bezmaksas informatīvais tālrunis)
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošiem noteikumiem Nr. 37 „Par nodevām Jēkabpils pilsētā”:

 

Atbildīgais speciālists

Vita Trofimoviča, Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste, vita.trofimovica@jekabpils.lv, tālrunis - 65236777, adrese - Brīvības iela 120, Jēkabpils

Iedzīvotāju ievērībai – zvanot uz pašvaldības norādītiem fiksēto tālruņu numuriem, maksa par zvanu var būt paaugstināta.
Iedzīvotāji aicināti izmantot pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80205008.
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Atļauju saņem Vienas pieturas aģentūrā

Pašvaldības rīkoto pasākuma laikā atļauju saņem pasākuma laikā un vietā

korespondence

Atļauju saņem uz norādīto adresi

elektroniskais pasts
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā

Izmaiņu datums 02.10.2017. 16:02