Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā

Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā

Atļaujas izsniegšana pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no personas īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam, kas var būt par pamatu izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai.

Izmaiņu datums 10.03.2020. 13:39