Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai

Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai kultūras, sporta, reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku
Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina šajos noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību izpildi. 

 

Izmaiņu datums 04.03.2020. 14:57