Gitas Palmas gleznu izstāde "Pavasaris"

Gitas Palmas gleznu izstāde "Pavasaris"

Gita Palma – Māksliniece ir absolvējusi Jēkabpils Mākslas skolu, vēlāk Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tagadējo PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolu). Tālākajās studiju gaitās ir ieguvusi Bakalaura grādu „Mākslās”, un šobrīd iegūst Maģistra grādu Vizuālās mākslas pedagoģijā.

Māksliniece aktīvi piedalās gan vietējas nozīmes,  gan reģionālās izstādēs kopš 2012. gada. Ir bijušas gan personālizstādes, gan grupu izstādes, gan dalība žūrētās izstādēs.

Latvijas daba, transports, ēkas ir tas pamats, kas caurvij mākslinieces gleznas, ar kurām Gitai Palmai tīk likt cilvēkiem aizdomāties, pasapņot, atcerēties kādu vien viņiem nozīmīgu notikumu. Māksliniecei vienmēr ir interesanti uzklausīt to, ko skatītājs saskatījis tajā, kas uzgleznots. Vieni cenšas uzminēt, vai māksliniecei bijusi kāda dziļa doma, radot gleznu, citi kavējas atmiņās par sev vien zināmiem stāstiem.

Gleznas tiek gleznotas eļļas tehnikā uz audekliem, kartoniem, preskartoniem un koka. Gleznu satura atklāsme tiek izteikta ar līnijām un krāsu, kur visspēcīgākais ir tieši krāsu izteiksmīgums, lakonisms un bieži vien toņu sterilitāte, kas kalpo kā palīgs gleznas kopainas noskaņas radīšanai, kura ievirza skatītāju apcerīgumā.

Izstādē „Pavasaris” Krustpils pilī, aplūkojamas Gitas Palmas gleznas, kuras tapušas laikā no 2012. līdz 2019.gada pavasarim, parādot apkārtējās pasaules tiešo atklāsmi, kurā noris it kā realitātē esošā laika plūduma apstādināšana tādā brīdī, kas vislabāk atklāj objektu (ēku, augu, transportu, personu, utt), tā visinteresantākajā momentā un sastindzina, lai mūžam garām skrienošie paskatītos uz ikdienas lietām ar citām acīm un apstātos kaut uz mirkli.

Ieejas maksa izstādē 0,30/0,50 euro.

Krustpils pils darba laiks: P.-Pk. 9.00 - 18.00; S.-Sv.: 10.00 - 17.00.

Vieta: 
Krustpils pils
Datums: 
11.05.2019. 09:00 līdz 30.06.2019. 18:00