Tekstiliju un keramikas izstāde "LINI un MĀLS"

Tekstiliju un keramikas izstāde "LINI un MĀLS"

No 21. jūnija līdz 28. augustam muzeja brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta" skatāma tautas lietišķās mākslas studiju “Ausma” un "Ceplis" tekstiliju un keramikas izstāde "LINI un MĀLS".

Tautas lietišķās mākslas studija „Austra”

Kultūras centrs „Iļģuciems”, Rīga 

„Austra” ir tautas lietišķās mākslas studija ar 50 gadu vēsturi, kurā darbojas dažāda vecuma un profesiju dalībnieces, ieskaitot meistares ar vairā nekā 40 gadu pieredzi aušanā.

 Dalībnieces studijā apgūst dažādas aušanas tehnikas, kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, kā arī izzina senču bagāto mantojumu. Aušanas iemaņas tiek praktizētas, darinot grīdas celiņus, dvieļus, galda celiņus, dekoratīvo spilvenu pārvalkus, galdautus, segas, lielos lakatus, apģērba vai interjera audumus. Tuvojoties Latvijas simtgadei, pieauga interese par arheoloģisko un etnogrāfisko tautu tērpu aušanu.

Nemateriālo kultūras mantojumu TLMS „Austra” saglabā un popularizē, organizējot meistarklases studijā kultūras centrā „Iļģuciems”, kā arī piedaloties Latvijas nacionālā kultūras centra projektā „Satiec savu meistaru” un citos Rīgas pilsētas un Latviešu tautas mākslas savienības organizētajos pasākumos.

Par studijas tradīciju ir kļuvusi dalība tautas tērpu gājienā 4. maija svinībās par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai un pašdarināto tērpu skatē "Radošais nemiers".

TLMS „Austra” audēju darbi regulāri tiek izvietoti plašākai apskatei gan studijas, gan valsts lietišķās mākslas izstādēs. Pēdējā laika nozīmīgākās izstādes, kur studijas meistares piedalījušās, ir „Radītprieks” un „Radoša dominante. Svētki” Rīgā, 2018. gadā, „Priekšauts ar stāstu” Līgatnē un Limbažos, 2019. gadā, „Putni krāsās un kompozīcijā” Smiltenē, 2019. gadā, kā arī „Radošā dominante. Vasaras stihijas” Rīgā, 2019. gadā.

TLMS „Austra” un tās meistaru darinātās segas iekļautas Latvijas simtgades gadā izdotajā grāmatā "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei".

Studijas un tās meistaru ilggadējo ieguldījumu tradīciju saglabāšanā atzinīgi novērtējuši Valsts prezidentsLatvijas Nacionālais kultūras centrs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. 

Aina Bernava, studijas vadītāja

 

Tautas lietišķās mākslas studija "Ceplis" ir radošs un dzīvespriecīgs kolektīvs, kurš savā izaugsmē ir pierādījis spēju pārsteigt, veidojot no māla skaistas un daudzveidīgas lietas, liekot uzplaukt krāsņam glazūru krāsu ziedam.
Studija savu darbību uzsāka 1993. gadā. Pastāvēšanas laikā vairākkārt nomainītas studijas darbnīcas, bet no 2012. gada "Ceplis" mājvieta ir Rīgas Kultūras centrā "Iļģuciems".
Studijas dalībnieki veido darbus dažādās tehnikās un keramikas materiālos, pielietojot izvilkšanas metodi, māla virpošanu un formveidi. Šeit tiek apgūtas zināšanas par etnogrāfisko trauku darināšanas tradīcijām un formām, dotas iespējas jaunradei un prasme veidot mūsdienīgu keramikas dizainu un formas ar gleznieciskā elementa dominanti.
Studijas dalībnieki ir visdažādāko profesiju pārstāvji, kuri šeit rod iedvesmu, jaunu izpausmi un kolēģu labvēlību. 
Vasaras periodā dalībnieki iesaistās gleznošanas, pērļošanas, madarošanas, dekupāžas vai rotu darināšanas plenēros un citās radošās aktivitātēs.
Katru gadu studija "Ceplis" piedalās vairāk nekā 15 izstādēs muzejos, kultūras centros un bibliotēkās Latvijā un ārzemēs, kā arī veido kopīgas izstādes ar citām lietišķās mākslas studijām. Pastāvīgi studijas darbu izstādes notiek Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta telpās Salaspilī.

Vija Vose -  studijas vadītāja no 1995. gada. Viņai svarīgi ir, lai dalībnieces savu brīvo laiku studijā pavadītu draudzīgi, priecīgi, radoši, izzinoši un produktīvi, gūtu priekšstatu par dažādām keramikas tehnikām, materiāliem, instrumentiem un radītu darbus sev un izstādēm.

Vieta: 
Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta"
Datums: 
21.06.2020. 09:00 līdz 28.08.2020. 18:00