Brīdinājuma ziņojums

Šīs formas iesniegumi ir liegti.

Sēdes tiešraide

Sēdes tiešraide

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jūsu norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības privātuma politiku  https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika