Informācija par amatpersonām aprēķināto atalgojumu un citām naudas summām, kas viņiem pienākas (bruto, euro)

Informācija par amatpersonām aprēķināto atalgojumu un citām naudas summām, kas viņiem pienākas (bruto, euro)

Izmaiņu datums 04.10.2019. 09:57