Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Administratīvā komisija

Administratīvā komisija

Norises vieta: 
Brīvības ielā 45, 4.st. sēžu zālē
Darba laiks: 
Katru otro ceturtdienu plkst. 14:00
Andrejs
Kozlovskis
Komisijas priekšsēdētājs
Telefons: 
65207308
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Kabinets: 
111
Inese
Berķe
Komisijas locekle
Viktorija
Šimkūne
Komisijas locekle
Anita
Bērziņa
Komisijas loceklis
Aleksandrs
Raščevskis
Komisijas loceklis
Gunta
Ormane
Komisijas sekretāre
Telefons: 
65207322
Adrese: 
Brīvības ielā 120
Izmaiņu datums 02.03.2020. 10:53