Apvienojamo pašvaldību finanšu komisija

Apvienojamo pašvaldību finanšu komisija

Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Aivars
Kraps
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, komisijas priekšsēdētājs
Vija
Dzene
Aknīstes novada pašvaldība
Aivars
Vanags
Jēkabpils novada pašvaldība
Kārlis
Pabērzs
Krustpils novada pašvaldība
Irēna
Sproģe
Salas novada pašvaldība
Alfons
Žuks
Viesītes novada pašvaldība
Izmaiņu datums 10.07.2020. 10:28