Dzīvokļu sadales komisija

Dzīvokļu sadales komisija

Norises vieta: 
Brīvības ielā 45, 4.st., sēžu zālē
Darba laiks: 
Divas reizes mēnesī plkst. 9.00
Aļona
Vaņuhova
Komisijas priekšsēdētāja
Inese
Siliņa-Petrova
Komisijas locekle
Larisa
Laizāne
Komisijas locekle
Agrita
Landzāne
Komisijas locekle
Diāna
Šilko
Komisijas locekle
Regīna
Mālniece
Komisijas sekretāre
Telefons: 
65207416
Fakss: 
65207420
Adrese: 
Brīvības ielā 45
Izmaiņu datums 23.09.2020. 10:47