Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Iveta
Upmace
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
28447413
Elīna
Bokāne
Komisijas locekle
Kārlis
Kundrāts
Komisijas loceklis
Irina
Laurenova
Komiisijas locekle
Anita
Maļinovska
Komisijas locekle
Lelde
Markeviča
Komisijas locekle
Lolita
Matuseviča
Komisijas locekle
Inese
Rancāne-Beinaroviča
Komisijas sekretāre
Margarita
Saveļjeva
Komisijas locekle
Inita
Sietniece
Komisijas locekle
Zigmārs
Zemzars
Komisijas loceklis
Izmaiņu datums 11.02.2021. 11:53