3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

Natālija
Dardete
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
65207303
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Anita
Moskovska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Evita
Klapere
Komisijas locekle
Andris
Eglītis
Komisijas loceklis
Santa
Ozola-Tīruma
Komisijas locekle
Līva
Zvirgzdiņa
Komisijas locekle
Astra
Varika
Komisijas sekretāre
Izmaiņu datums 08.11.2019. 15:49