4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

Natālija
Dardete
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
65207303
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Anita
Moskovska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kaspars
Raubiškis
Komisijas loceklis
Krista
Krūmiņa
Komisijas locekle
Kristīne
Šmite
Komisijas locekle
Evita
Bāliņa
Komisijas locekle
Astra
Varika
Komisijas sekretāre
Izmaiņu datums 11.09.2019. 13:09