5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

Natālija
Dardete
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
65207303
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Anita
Moskovska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Linda
Krūmiņa
Komisijas locekle
Juris
Dambis
Komisijas loceklis
Santa
Ozola-Tīruma
Komisijas locekle
Krista
Krūmiņa
Komisijas locekle
Līva
Zvirgzdiņa
Komisijas locekle
Astra
Varika
Komisijas sekretāre
Izmaiņu datums 06.07.2020. 08:57