5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

Natālija
Dardete
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
65207303
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Anita
Moskovska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Evita
Klapere
Komisijas locekle
Andris
Eglītis
Komisijas loceklis
Santa
Ozola-Tīruma
Komisijas locekle
Līva
Zvirgzdiņa
Komisijas locekle
Astra
Varika
Komisijas sekretāre
Izmaiņu datums 06.07.2020. 08:48