8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

Natālija
Dardete
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
65207303
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Anita
Moskovska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Lelde
Zemberga
Komisijas locekle
Edgars
Lore
Komisijas loceklis
Agrita
Ķepīte
Komisijas locekle
Anna
Pukse
Komisijas locekle
Astra
Varika
Komisijas sekretāre
Izmaiņu datums 11.09.2019. 13:22