9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai

Natālija
Dardete
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
65207303
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Anita
Moskovska
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kristīne
Lasmane
Komisijas locekle
Jānis
Laucis
Komisijas loceklis
Anita
Čāčus
Komisijas locekle
Jekaterina
Sorokina
Komisijas locekle
Astra
Varika
Komisijas sekretāre
Izmaiņu datums 06.07.2020. 08:51