Jēkabpils vēlēšanu komisija

Jēkabpils vēlēšanu komisija

Norises vieta: 
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks: 
Pēc CVK norādījumiem
Iveta
Upmace
Komisijas priekšsēdētāja
Telefons: 
28447413
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Inese
Rancāne - Beinaroviča
Komisijas sekretāre
Inita
Sietniece
Komisijas locekle
Irina
Laurenova
Komisijas locekle
Edgars
Graudiņš
Komisijas loceklis
Zigmārs
Zemzars
Komisijas loceklis
Margarita
Saveļjeva
Komisijas locekle
Izmaiņu datums 28.04.2020. 10:58