Licencēšanas komisija

Licencēšanas komisija

Norises vieta: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Kristīne
Ozola
Komisijas priekšēdētāja
Iveta
Upmace
Komisijas locekle
Anita
Moskovska
Komisijas locekle
Inga
Dzērve
Komisijas locekle
Izmaiņu datums 28.09.2020. 10:56