Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa piešķiršanas komisija

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa piešķiršanas komisija

Norises vieta: 
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Liene
Liepa
Komisijas priekšsēdētāja
Marina
Boksberga
Komisijas locekle
Ausma
Dombrovska
Komisijas locekle
Izmaiņu datums 02.03.2020. 10:42