Pašvaldības iepirkumu komisija (līdz 1 milj.euro)

Pašvaldības iepirkumu komisija (līdz 1 milj.euro)

Norises vieta: 
Brīvības ielā 120, 114.kab.
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Linda
Meldrāja
Komisijas priekšsēdētāja
Mirdza
Stankevica
Komisijas sekretāre
Telefons: 
65207309
Adrese: 
Brīvības iela 120
Andrejs
Kozlovskis
Komisijas loceklis
Uldis
Bērziņš
Komisijas loceklis
Vineta
Ikama
Izmaiņu datums 28.04.2020. 10:54