Pašvaldības iepirkumu komisija (virs 1 milj.euro)

Pašvaldības iepirkumu komisija (virs 1 milj.euro)

Norises vieta: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Linda
Meldrāja
Komisijas priekšsēdētāja
Andrejs
Kozlovskis
Komisijas loceklis
Mirdza
Stankevica
Komisijas sekretāre
Uldis
Bērziņš
Komisijas loceklis
Santa
Lazare
Komitejas locekle
Daina
Akmene
Komisijas locekle
Egīls
Stučka
Komisijas loceklis
Vineta
Ikama
Izmaiņu datums 28.04.2020. 10:55