Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadales komisija

Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadales komisija

Norises vieta: 
Brīvības ielā 45, Jēkabpils
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Kristīne
Ozola
Komisijas priekšsēdētāja
Signe
Bērziņa
Komisijas locekle
Ilona
Skrode
Komisijas locekle
Sarmīte
Strapcāne
Komisijas locekle
Juris
Līcis
Komisijas loceklis
Izmaiņu datums 11.09.2019. 09:23