Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Amatu konkursi

Amatu konkursi

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ( reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā uz nenoteiktu laiku būvvaldes būvinspektoru

 

Galvenie darba pienākumi:

 1. Kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 2. Izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 3. Konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

 Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 2. Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts;
 3. Patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par 2 (diviem) gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā;
 4. Zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 5. Iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 6. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 7. Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 8. Laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 9. Augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 10. Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu 1405 eiro apmērā

 

Pieteikumu (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

 

Tālrunis informācijai 65231005

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības privātuma politiku.

Izmaiņu datums 17.02.2020. 11:12