Amatu konkursi

Amatu konkursi

Ja esiet gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, nebaidāties uzņemties atbildību un īstenot pašvaldības uzdevumus,
piedāvājam atbildīgu darbu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā!
 

 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība reģistrācijas Nr.90000024205

aicina darbā

 Jēkabpils pilsētas būvvaldes būvinspektoru

 

Amata atbildības apjoms:

Kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Amata prasības: 

 1. Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 2. Patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā (būvspeciālista sertifikāts);
 3. Patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā);
 4. Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 5. Lietotāja līmenī lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē, datu bāzes.
Amata kompetences:
 1. Darbs komandā.
 2. Orientācija uz klientu.
 3. Iniciatīva.
 4. Analītiskā domāšana.
 5. Attiecību veidošana un uzturēšana.
 6. Plānošana un organizēšana.
Piedāvājam:
 1. Piecu dienu darba nedēļa (normālais darba laiks).
 2. Darba uzsākšanas laiks – tiklīdz tas ir iespējams.
 3. Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
 4. Atlīdzība no 1355 līdz 1405 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).
 
Iesniedzamie dokumenti:
 1. Īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV).
 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
 

Dokumentus lūdzam nosūtīt uz jolanta.liepina@jekabpils.lv vai iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201. Tālrunis uzziņām 65207302.

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņu datums 28.02.2019. 10:12