Būvprojekti, kas iesniegti būvvaldei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai

Būvprojekti, kas iesniegti būvvaldei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai

Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot šādos veidos:
1. “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;
2. “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

Plānotā būvdarbu veikšanas vieta - adrese Būvniecības veids- būves plānotā funkcija Saņemts būvvaldē Pieņemtais lēmums un datums
Rīgas iela 211B, Jēkabpils Skolas ēkas nojaukšana (1263) 11.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.03.2019.
Neretas iela 121, Jēkabpils Laukuma jaunbūve un teritorijas labiekārtošana (2112, 2420) 06.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.03.2019.
Neretas iela 121, Jēkabpils Nojumes novietošana (1274) 06.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.03.2019.
Mežāres iela, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunbūve (2222, 2223) 05.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.03.2019.
Jāņa Raiņa iela 32A, Jēkabpils Gāzesvada pievada būvniecība (2221) 05.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.03.2019.
Rīgas iela 103B, Jēkabpils Elektroapgādes tīklu jaunbūve 04.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.03.2019.
Rīgas iela 103B, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunbūve (2222, 2223) 04.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.03.2019.
Rīgas iela 103B, Jēkabpils Sabiedriskās tualetes novietošana (1274) 04.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.03.2019.
Bebru iela 104A, Jēkabpils Lietus notekūdeņu un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūve un ūdensvada atjaunošana (2222, 2223) 01.03.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.03.2019.
Rīgas iela 103B, Jēkabpils Tirdzniecības nojumju novietošana, Rīgas 103B 28.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.03.2019.
Vienības iela 7, Jēkabpils Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana (1230) 28.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.02.2019.
Brīvības iela 2C, Jēkabpils Kokapstrādes darbnīcas lietošanas veida maiņa bez pārbūves uz transportlīdzekļu remontdarbīcu (1251) 15.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.02.2019.
Celtnieku iela 15-15, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 13.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.02.2019.
Rūdolfa Blaumaņa iela 11, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1110) 12.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.02.2019.
Draudzības aleja 6, Jēkabpils Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana (1230) 06.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.02.2019.
Madonas iela 28A-30, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 05.02.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.01.2019.
Nameja iela 22-28, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 24.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.01.2019.
Viestura iela 2B, Jēkabpils Tualetes ēkas vienkāršota atjaunošana (1274) 23.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.01.2019.
Brīvības iela 174-12, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 21.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.01.2019.
Rīgas iela 216K, Jēkabpils Žoga pārbūve (2420) 16.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.01.2019.
Akmeņu iela 10, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1251) 11.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.01.2019.
Tulpju iela 6, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve (2222, 2223) 11.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.01.2019.
Filozofu iela 15, Jēkabpils Velotrases jaunbūve (2412) 10.01.2019. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.01.2019.
Pasta iela 1, Jēkabpils Jēkabpils Agrobiznesa koledžas fasādes vienkāršota atjaunošana (1263) 28.12.2018. 11.01.2019. lēmums Nr.2 Par ieceres akceptēšanas termiņa pagarināšanu
Atpūtas iela, Jēkabpils 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6481, F-04, F-5, Arāju iela (2214) 21.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.12.2018.
Nameja ielas poms, Jēkaba ielas posms, Atpūtas iela, Sila iela, Biržu iela, Jēkabpils Ielu apgaismojuma izbūve (2214) 21.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.12.2018.
Madonas iela 27B, Jēkabpils Elektronisko sakaru pievada caurules izbūve sakaru kabeļa posma pārslēgšanai (2224) 20.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.12.2018.
Varoņu iela 10, Jēkabpils Elektronisko sakaru pievads optisko šķiedru kabeļa pieslēgumam (2224) 20.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.12.2018.
Rīgas iela 141, Rīgas iela 210, Brīvības iela 198, Brīvības iela 230A, Jēkabpils Gājēju pāreju izgaismošana (2214) 20.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.12.2018.
Viestura iela 38A-38, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 19.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.12.2018.
Brīvības iela 178, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1110) 18.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.12.2018.
Bebru iela 18-11, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 14.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.12.2018.
Auseklīša iela 21-15, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 14.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.12.2018.
Jaunā iela, Jēkabpils Jaunās ielas posma atjaunošana (2112) 13.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.12.2018.
Aldaunas iela 18, Jēkabpils Garāžas novietošana (1274) 13.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.12.2018.
Viesītes iela 51-44, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 10.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.12.2018.
Viestura iela 44, Jēkabpils Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana (1122) 05.12.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.12.2018.
Jēkaba iela 24, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1110) 30.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.11.2018.
Neretas iela 80, Jēkabpils Materiālu glabāšanas laukuma jaunbūve 29.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.11.2018.
Liepu iela 22-3, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 28.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.11.2018.
Rīgas iela 213, Jēkabpils Jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana, ST daļa (2214) 23.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.11.2018.
Rīgas iela 213, Jēkabpils Jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana, Lietotāja daļa (2214) 23.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.11.2018.
Bebru iela 9-17, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 15.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.11.2018.
Madonas iela 29, Jēkabpils Gāzesvada pievada būvniecība (2221) 08.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.11.2018.
Viesītes iela 45-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 08.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.11.2018.
Dzelzceļa iela, Jēkabpils Gaisvadu EPL 0,4 kV pārbūve uz kabeļu līniju st. Krustpils no balsta Nr.16 (līnija F-10 no TA-5207) 07.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.11.2018.
Rīgas iela 191, Jēkabpils Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1264) 05.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.11.2018.
Brodu iela 5, Jēkabpils Dzīvojamās mājas elektroapgāde 01.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.11.2018.
Varoņu iela 10, Jēkabpils Degvielas uzpildes stacijas elektroapgāde (2214) 01.11.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.11.2018.
Nameja iela 16-33, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 25.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.10.2018.
Bebru iela 30-5, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 25.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.10.2018.
Pļaviņu iela 40, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1110) 25.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.10.2018.
Pasta iela 42-8, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 22.10.2018. Izdarīta atzīme par atteikšanos akceptēt ieceri. Pamatojums Jēkabpils pilsētas būvvaldes 05.11.2018. lēmums Nr.77
Madonas iela 27, Madonas iela 31A, Madonas iela 31B, Jēkabpils Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve (2223) 16.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.10.2018.
1.maija iela 3, Jēkabpils Dzīvojamās mājas elektroapgāde 16.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.10.2018.
Rīgas iela 227B, Jēkabpils Pagaidu tenta angāra novietošana (1274) 11.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.10.2018.
Pils rajons 202-3, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 10.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.10.2018.
Andreja Pormaļa iela 11, Jēkabpils Siltumtrases būvniecība ēkas pieslēgšanai centralizētai apkures sistēmai (2222) 09.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.10.2018.
Jaunā iela 60, Jēkabpils Žoga būvniecība (2420) 03.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.10.2018.
Rīgas iela 157, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1110) 03.10.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.10.2018.
Ķieģeļu iela, Jēkabpils 20kV EPL pārbūve līnijā OL-27 LN5302 (2214) 25.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.10.2018.
Pasta iela 19, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jumta maiņa (1122) 18.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.09.2018.
Dignājas iela 8A, Jēkabpils Žoga pārbūve (2420) 13.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.09.2018.
Zīlānu iela 66E, Jēkabpils Betona laukuma izbūve, Zīlānu 66E (2112) 13.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2018.
Zīlānu iela 66D, Jēkabpils Betona laukuma izbūve (2112) 13.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2018.
Varoņu iela 4A, Jēkabpils Elektroapgādes jaunbūve 11.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.09.2018.
Aldaunas iela 21, Jēkabpils Elektroapgādes jaunbūve 11.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.09.2018.
Nameja iela 18, Jēkabpils Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas gala sienu siltināšana (1122) 10.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.09.2018.
Vecpilsētas laukums 3A-1, Jēkabpils Jauna elektrotīkla pieslēguma izbūve (2214) 05.09.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.09.2018.
Ārijas Elksnes iela 2B, Jēkabpils; Ārijas Elksnes iela 2C Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūve (2222) 29.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.08.2018.
Auseklīša iela 2, Jēkabpils Veikala ēkas vienkāršota fasādes un jumta atjaunošana (1230) 29.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.08.2018.
Zīlānu iela 66K, Jēkabpils Laukuma jaunbūve (2112) 23.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.08.2018.
Dzirnavu iela 17A, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve 23.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2018.
Neretas iela 121, Jēkabpils Suņu pastaigu laukuma apgaismojuma ierīkošana (2214) 23.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2018.
Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpils Žoga izbūve un laukuma ierīkošana (2420) 23.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.08.2018.
Rīgas iela 222, Jēkabpils Dzīvojamās mājas nojaukšana (1110) 17.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2018.
Bebru iela 22-39, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 16.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2018.
Akmeņu iela 25, Jēkabpils Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1230) 13.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.08.2018.
Bebru iela 27, Jēkabpils Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1122) 09.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.08.2018.
Rīgas iela, Jēkabpils LED āra ekrāna uzstādīšana Rīgas-Madonas ielu krustojumā (2420) 08.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.08.2018.
Zīlānu iela 59, Jēkabpils Elektrotīkla pieslēguma ierīkošana (2214) 07.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.08.2018.
Madonas iela 2A, Jēkabpils Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievads optisko šķiedru kabeļa pieslēgumam ēkai (2224) 03.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.08.2018.
Sūnu iela, Jēkabpils Elektronisko sakaru starpskapju kabeļa posma pārbūve (2224) 03.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.08.2018.
Ozolu iela 5, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve (2222, 2223) 03.08.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.08.2018.
Rīgas iela 124, Jēkabpils Veikala ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1230) 27.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.07.2018.
Viesītes iela 51-87, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 26.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.07.2018.
Nameja iela 26-4, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 26.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.07.2018.
Kazarmu iela 1B, Jēkabpils Caurlaides ēkas nojaukšana (1274) 20.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.08.2018.
Kazarmu iela 8, Jēkabpils Caurlaides ēkas nojaukšana (1274) 20.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.08.2018.
Andreja Pormaļa 125, Jēkabpils Sētas nojaukšana (2420) 18.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.07.2018.
Pils Rajons 53, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (1110) 13.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.07.2018.
Krustpils iela 5, Jēkabpils Veikala ēkas vienkāršota fasādes un jumta atjaunošana (1230) 13.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.07.2018.
Brīvības iela 185, Jēkabpils Palīgēkas nojaukšana (1274) 12.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.07.2018.
Brīvības ielas 123, Jēkabpils Fasādes izgaismojuma jaunbūve 12.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.07.2018.
Zemgales iela, Jēkabpils Zemgales ielas atjaunošana (2112) 11.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.07.2018.
Pils Rajons 56-13, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 10.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.07.2018.
Brīvības iela 185, Jēkabpils Teritorijas labiekārtošana (2112,2420) 10.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.08.2018.
Sporta iela 19, Jēkabpils; Sporta iela 19A, Jēkabpils Elektroapgādes pieslēguma izbūve 03.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.07.2018.
Neretas iela 121, Jēkabpils Žoga jaunbūve (2420) 02.07.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.07.2018.
Zīlānu iela 66K, Jēkabpils Betona laukuma izbūve (2112) 22.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.06.2018.
Brīvības iela 24, Jēkabpils Autostāvlaukuma jaunbūve (2112) 22.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.06.2018.
Brīvības iela 105, Jēkabpils Autostāvlaukuma jaunbūve (2112) 21.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.06.2018.
Neretas iela 37B, Jēkabpils Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana (2412) 20.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.06.2018.
Madonas iela 48, Jēkabpils Āra vingrošanas iekārtu uzstādīšana (2412) 20.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.06.2018.
Filozofu iela 6, Jēkabpils Lapenes novietošana (1261) 20.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.06.2018.
Rīgas iela 103B, Jēkabpils Tirgus nojumju būvniecība (1230) 15.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.06.2018.
Zīlānu iela 66D, Jēkabpils Betona laukuma izbūve zem tehnoloģiskajām iekārtām (2112) 14.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.06.2018.
Zīlānu iela 66E, Jēkabpils Betona laukuma izbūve zem tehnoloģiskajām iekārtām (2112) 14.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.06.2018.
Zemgales iela 50, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jumta maiņa (1110) 13.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.06.2018.
Rīgas iela 126, Jēkabpils Veikala ēkas fasādes un jumta vienkāršota atjaunošana (1230) 07.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.06.2018.
Siliņu iela 34, Jēkabpils Dārza mājiņas būvniecība (1274) 05.06.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.06.2018.
Zvanītāju un Ūdens ielas krustojums, Jēkabpils Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, Lietotāja daļa (2224) 30.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2018.
Zvanītāju un Ūdens ielas krustojums, Jēkabpils Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, ST ZAR daļa (2214) 30.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2018.
Brīvības iela 2C, Jēkabpils Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, Lietotāja daļa (2224) 29.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2018.
Brīvības iela 2C, Jēkabpils Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, ST ZAR daļa (2214) 29.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2018.
Brīvības iela 80, Jēkabpils Žoga būvniecība (2420) 29.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.05.2018.
Madonas iela 48, Jēkabpils Žoga un autostāvlaukuma ierīkošana (2420,2112) 24.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.05.2018.
Brīvības iela 52A, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jumta vienkāršota atjaunošana (1110) 24.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.05.2018.
Madonas iela 48, Jēkabpils Lapenes jaunbūve (1274) 24.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.05.2018.
Lielās un Pamatu ielas krustojums, Jēkabpils Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, ST ZAR daļa (2214) 16.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.05.2018.
Lielās un Pamtu ielas krustojums, Jēkabpils Telekomunijāciju skapja elektroapgāde (2224) 16.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.05.2018.
Lielās un Pamatu ielas krustojums, Jēkabpils Pieķluves mezgla ārtelpu skapja ierīkošana un elektroapgāde (2224) 16.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.05.2018.
Vēja iela 8, Jēkabpils Malkas šķūņa jaunbūve (1274) 09.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.05.2018.
Mērnieku iela 9, Jēkabpils Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu jaunbūve (2223 un 2222) 07.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.05.2018.
Tilta iela 13, Jēkabpils Pārvietojamās vasaras mājiņas novietošana (1110) 07.05.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.05.2018.
Brīvības iela 203, Jēkabpils Ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1263) 26.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.05.2018.
Filozofu iela 6, Jēkabpils Ratnīcas nojaukšana (1274)) 26.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.04.2018.
Liepu iela 21, Jēkabpils Šķūņa jaunbūve ( 1274) 19.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2018.
Nameja iela 28, Jēkabpils Veikala ēkas vienkāršota fasādes un jumta atjaunošana (1230) 19.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2018.
Raiņa iela 39, Jēkabpils Izmaiņu projekts ( Saimniecības ēkas jaunbūve), (1274) 18.04.2018. Saskaņots 19.04.2018.
Atpūtas iela 10, Jēkabpils Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve (2222 un 2223) 18.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2018.
Auseklīša iela 11-58, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 18.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2018.
Robežu iela 25. Jēkabpils Malkas šķūņa jaunbūve (1274) 04.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.04.2018.
Zīlānu iela 66, Jēkabpils Autobusu pieturvietas ierīkošana (2212) 03.04.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.04.2018.
Bebru iela 17-36, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršōta atjaunošana ( 1122) 21.03.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.03.2018.
Pureņu iela, Jēkabpils Apgaismojuma stabu un barošanas kabeļu izbūve (2214) 21.03.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.03.2018.
Brīvības iela 27-2, Jēkabpils Viesnīcas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1122) 21.03.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.03.2018.
Pilskalna iela 3, Jēkabpils Jumta seguma nomaiņa palīgēkai un saimniecības ēkai (1274) 13.03.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.03.2018.
"Radžu ūdenskrātuve" un Aldaunas iela, Jēkabpils Elektrotīkla pieslēguma izbūve (2214) 08.03.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.03.2018.
Ārijas Elksnes iela 6C, Jēkabpils Elektroapgāde (2214) 07.03.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.03.2018.
Pils rajons 204-11, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 28.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.02.2018.
Rīgas iela 218H,Jēkabpils Jauna elektrotīkla pieslēguma izbūve (2214) 23.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.02.2018.
Madonas iela 27e, Jēkabpils Administrācijas ēkas telpu vienkārsota atjaunošana (1220) 22.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.02.2018.
Vilhelma Strūve iela 10, Jēkabpils Strūves parka apgaismojums (2214) 20.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.02.2018.
Vilhelma Strūves iela, Jēkabpils Ārējo ūdensvada tīklu jaunbūve (2222) 19.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.02.2018.
Vilhelma Strūves iela 10, Jēkabpils Strūves parka labiekārtojuma pārbūve (2112, 2420) 19.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.02.2018.
Rīgas iela 257, Jēkabpils Veikala - noliktavas vienkāršota atjaunošana (1230) 15.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.02.2018.
Draudzības aleja 19-65, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 15.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.02.2018.
Ozolu iela 5, Jēkabpils Gāzesvada pievada un iekšvadu izbūve dzīvojamai mājai (2221) 14.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.02.2018.
Pļaviņu iela 77, Jēkabpils Siltumnīcas nojaukšana (1274) 06.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.02.2018.
Liliju iela 13, Jēkabpils Gāzesvada pievads un iekšvadi dzīvojamai mājai (2221) 02.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.02.2018.
Vecpilsētas laukums 3A-1, Jēkabpils Jauna elektrotīkla pieslēguma izbūve (2214) 02.02.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.02.2018.
Viestura iela 26-14, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 26.01.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.02.2018.
Neretas iela 39, Jēkabpils Tiesu namu jaunbūves elektroapgādes pieslēguma izbūve (2224) 25.01.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.02.2018.
Vienības iela 1a, Jēkabpils Pakomāta novietošana 23.01.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.01.2018.
Linarda Laicēna iela 3a, Jēkabpils Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana (1110) 18.01.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.01.2018.
Rīgas iela 126, Jēkabpils Transformatoru apakšstacijas nojaukšana (1251) 04.01.2018. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.03.2018.
Kārļa Skaubīša iela 11, Jēkabpils Ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1110) 27.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.12.2017
Viestura iela 38A-3, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 21.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.12.2017
Neretas iela 121, Jēkabpils Slēpošanas kalna elektroapgāde (2214) 20.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2017
Brīvības ielas un Neretas ielas krustojuma rotācijas aplis, Jēkabpils Vides objekta "Sidraba ābele" novietošana (2420) 20.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.12.2017.
Neretas iela 121, Jēkabpils Mākslīgās nobraukšanas trases un lentveida pacēlāja novietošana (2412) 20.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.12.2017.
Brīvības iela 140/142-7, Jēkabpils Bankas filiales telpu grupas vienkāršota atjaunošana (1122) 20.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.12.2017.
Dūmu iela, Atmodas iela un Kadiķu iela, Jēkabpils Būvprojekta izmaiņas (Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve) 20.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.12.2017
Kastaņu iela 6, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve (1274) 14.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.12.2017.
Kastaņu iela 6, Jēkabpils Saimniecības ēkas pārbūve (1274) 14.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.12.2017.
Brīvības iela 131, Jēkabpils Biroja telpu grupas vienkāršota atjaunošana (1220) 13.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.12.2017.
Pļaviņu iela 55, Jēkabpils Elektroapgādes pārbūve (2214) 08.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.12.2017.
Brīvības iela 167, Jēkabpils Būvprojekta izmaiņas (Baznīcas jumta virsbūvju detalizācija) (1272) 07.12.2017. Saskaņots 11.12.2017.
Rūdolfa Blaumaņa iela 3, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšana (1110) un (1274) 07.12.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.12.2017.
Bebru iela 7-5, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana ( 1122 ) 30.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.12.2017
Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils Telpu remonts EC posteņa ēkā (1241) 29.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.12.2017
Brodu iela 1, Jēkabpils Jauna žoga un iebraucamā ceļa būvniecība (2420), (2112) 29.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.12.2017
Brīvības iela 111-3, Jēkabpils Dzīvokļu vienkāršota atjaunošana (1122) 29.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.12.2017
Zīlānu iela 57, Jēkabpils Fasāžu apgaismojums 24.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.11.2017
Andreja Pormaļa iela 15, Jēkabpils Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1230) 21.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.11.2017
Stacijas laukums 4, Jēkabpils Pirts ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1274) 16.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.11.2017
Stacijas laukums 4, Jēkabpils Šķūņa nojaukšana (1201) 16.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.11.2017
Stacijas laukums 4, Jēkabpils Bruģēta laukuma un žoga jaunbūve (2112) un (2420) 16.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.11.2017
Viestura iela 38A-81, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 16.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.11.2017
Madonas iela 36, Jēkabpils Telpu grupas pārbūve 01.11.2017. Izdarīta atzīme par atteikšanos akceptēt ieceri. Pamatojums Jēkabpils pilsētas būvvaldes 10.11.2017. lēmums Nr.51
Čiekura iela 2, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve (1274) 15.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.11.2017
Brīvības iela 301A, Jēkabpils Katlu telpas gāzes apgāde (2221) 09.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.11.2017.
Sūnu iela 22, Jēkabpils Žoga ierīkošana (2420) 06.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.11.2017.
Latgales iela 55, Jēkabpils Labiekārtota sporta laukuma ar asfalbetona segumu jaunbūve (2411) 02.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.11.2017.
Krasta iela 61-44, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 01.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.11.2017.
Viestura iela 38A-27, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 01.11.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.11.2017.
Miera iela 9, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve (1274) 26.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.10.2017
Bebru iela 106, Jēkabpils Saules bateriju sistēmas izbūve 20.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.10. 2017.
Stacijas laukums 4, Jēkabpils Katlu mājas gāzes apgāde (2420) 19.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.10.2017
Draudzības aleja 8-41, Jēkabpils Telpu grupas vienkāršota atjaunošana (1230) 12.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.10.2017
Viesītes iela 41-4, Jēkabpils Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 11.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.10.2017
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils Lietus ūdens novadīšanas sistēmas jaunbūve (2223) 11.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.10.2017
Vecpilsētas laukums 3B Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1220) 06.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.10.2017
Vienības iela 7, Jēkabpils Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana (1230) 04.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.10.2017
Vienības iela 7, Jēkabpils Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana (1230) 04.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.10.2017
Jaunā iela 39B, Jēkabpils Dzīvojamās mājas telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1110) 04.10.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.10.2017
Nameja iela 14-49, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 29.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.10.2017
Aizkraukles iela, Jēkabpils Ai-KSS-1 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT (līdz uzskaitei) (2214) 28.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.09.2017
Liliju iela, Jēkabpils Li-KSS-1 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT (līdz uzskaitei) (2214) 28.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.09.2017
Vecpilsētas laukums 3b, Jēkabpils SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru pievads optisko šķiedru kabeļa pieslēgumam (2224) 26.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.09.2017
Brīvības iela, Jēkabpils 20 kV ELP izbūve no TP-6484 līdz TP-6826 (2214) 20.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.09.2017
Rīgas iela 199, Jēkabpils Ēkas 001 lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1220) 14.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.09.2017
Zemgales iela 3, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1121) 12.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.09.2017
Rīgas iela 214, Jēkabpils Dzīvojamās majas fasādes vienkāršota atjaunošana, siltināšana, logu nomaiņa un jumta seguma nomaiņa (1110) 06.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.09.2017
Vienības iela 7, Jēkabpils "DPD Pickup Station Paku Skapis" - sūtījumu apkalpošanas termināla uzstādīšana (2420) 05.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.09.2017
Viestura iela 12A-3, Jēkabpils Dzīvokļu telpu vienkāršota atjaunošana (1122) 04.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.09.2017
Pasta iela 14, Jēkabpils Ēkas telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1110) 04.09.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.09.2017.
Brīvības iela 146, Jēkabpils Nedzīvojamās ēkas 1.stāva vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1230) 31.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.08.2017
Kaļķu iela, Jēkabpils KA-KSS-1 (Kaļķu iela) elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT (līdz uzskaitei) (2214) 30.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.08.2017
Ļaudonas iela, Jēkabpils Ļa-KSS-1 (Ļaudonas iela) elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT (līdz uzskaitei)) (2214) 30.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.08.2017
Dambja iela 17 - dz.601,3 un 4, Jēkabpils Dzīvokļu telpu vienkāršota atjaunošana (1110) 30.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.08.2017
Nākotnes iela 1 - dz.1, 2, 3 un 4, Jēkabpils Dzīvokļu telpu vienkāršota atjaunošana ( 1110) 30.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.08.2017
Bebru iela 2-18, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 30.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.08.2017
Draudzības aleja 24, Jēkabpils Publiski pieejamu brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana senioriem (2420) 25.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.08.2017
Brīvības iela 105, Jēkabpils Baznīcas ieejas fasādes un torņa vienkāršota atjaunošana (1272) 24.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2017
Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils Būvprojekta izmaiņas (Stadiona pārbūve) (2411) 18.08.2017. Saskaņots 18.08.2017.
Rīgas iela 111/113, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas demontāža (1121) 18.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.08.2017
Rīgas iela 190A-37, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 18.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.08.2017
Ventas iela 13, Jēkabpils Ēkas vienkāršota atjaunošana (1211) 17.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.08.2017
Ķieģeļu iela, Artilērijas iela 18B un 20A, Enerģijas iela 15, Dzelzceļmalas iela 2, 4 un 4A, Jēkabpils 20kV ELP pārbūve līnijā OL-27 no TP-5308 līdz TP-5217 (2224) 17.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.08.2017
Zemgales iela 50, Jēkabpils Nojumes jaunbūve (1274) 08.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.08.2017
Krasta iela, Jēkabpils Ielu apgaismojuma izbūve (2214) 08.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.08.2017
Viestura iela 35, Jēkabpils Izmaiņu projekts (SIA Margret pārstrādes infrastruktūras attīstība veicot ēkas pārbūvi) (1251) 03.08.2017. Saskaņots 07.08.2017.
Celtnieku iela 11 un Celtnieku iela 13, Jēkabpils Rotaļu laukuma pārbūve (2412) 03.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.08.2017
Dzirnavu iela 21, Jēkabpils Saimniecības ēkas nojaukšana (1101) 02.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.08.2017
Rīgas iela 213, Jēkabpils Tirdzniecības ēkas vienkaršota atjaunošana (1230) 02.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.08.2017
Jaunā iela 34-76, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 02.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.08.2017
Zemgales iela 9E, Jēkabpils Nedzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1264) 02.08.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.08.2017
Dzirnavu iela 37, Jēkabpils Izmaiņu projekts ( Dzivojamās mājas un garāžas jaunbūve) (1110,1274) 01.08.2017. Saskaņots 02.08.2017
Dīķu iela un Staburaga iela, Jēkabpils 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-5227 F-8 (2214) 31.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.08.2017
Brodu iela 1, Jēkabpils Saimniecības ēkas būvniecība (1274) 27.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.08.2017
Kazarmu iela 9, Jēkabpils Nedzīvojamās ēkas telpu grupu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1242) 25.07.2017. 28.07.2017. pieņemts lēmums Nr.37 par atteikšanos izdarīt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.
Nameja iela 24-1, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana ( 1122 ) 21.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.07.2017
Rīgas iela 111, Jēkabpils Pagrabu telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves (1220) 20.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.07.2017
Nameja iela 7,7B,7E un 7K, Jēkabpils Žoga ierīkošana ( 2420) 13.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.07.2017
Rīgas iela 218H un Rīgas iela 218G, Jēkabpils Nobrauktuves parbūve (2112) 12.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.07.2017
Jauna ielā 24-29, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 12.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.07.2017
Nameja iela 22-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana (1122) 11.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.07.2017
Rīgas iela 115, Jēkabpils Nedzīvojamās ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu (1220) 11.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.07.2017
Rīgas iela 103 B, Jēkabpils Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas elektroapgāde (2214) 10.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.07.2017
Rīgas iela 103B,Jēkabpils Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūve (2214) 10.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.07.2017
Bebru iela 100, Jēkabpils Ugunsdzēsēju depo ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana (1220) 10.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.07.2017
Andreja Pormaļa 74, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 07.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.07.2017
Rīgas iela 115, Jēkabpils Nedzīvojamās ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa 07.07.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.07.2017
Katoļu iela 6, Jēkabpils Ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 21.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.06.2017
Jēkaba iela 108, Jēkabpils Palīgēku noajukšana 19.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.06.2017
Līvānu iela 12, Jēkabpils Šķūņa un kūts nojaukšana 15.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.06.2017
Rīgas iela 140, Jēkabpils Dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 14.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.06.2017
Draudzības aleja 23-3/4 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 14.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.06.2017
Pļaviņu iela 19A, Jēkabpils Šķūņa nojaukšana 14.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.06.2017
Rīgas iela 213, Jēkabpils Tirdzniecības ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana 07.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.06.2017
Pasta iela 1, Jēkabpils LR izglītības un zinātnes ministrijas Jēkabpils agrobiznesa koledža vienkāršota fasādes atjaunošana 01.06.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.06.2017
Zvanītāju iela 8, Jēkabpils Kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamai mājai 31.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.06.2017
Dzirnavu iela 11, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas pievadu jaunbūve 31.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2017
Filozofu iela 15, Jēkabpils Dambja dīķa labiekārtojuma atjaunošana 30.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.05.2017.
Dignājas iela 14, Jēkabpils Žoga jaunbūve 26.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.05.2017.
Pasta iela 14. Jēkabpils Ēkas pieslēgšana centrālajai apkures sistēmai 25.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.05.2017.
Dārznieku iela 17, Jēkabpils Žoga izbūve 24.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.05.2017.
Kaļķu iela 11, Jēkabpils Gāzesvada pievads un iekšvadi 24.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.05.2017.
Brodu iela, Jēkabpils Brodu ielas atjaunošana 24.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.05.2017.
Viestura iela 20, Jēkabpils Žoga jaunbūve 23.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.05.2017.
Dambja iela 23A, Jēkabpils Trenažiera novietošana 23.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.05.2017.
Nameja iela 8, Jēkabpils Dzīvojamas mājas pieslēgšana pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām 23.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.05.2017.
Jaunā iela 22, Jēkabpils Vienkāršota fasādes atjaunošana 22.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.05.2017.
Bebru iela 31-9, jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 19.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.05.2017.
Brīvības iela 288a- 39, Jēkabpils Dzīvokļu vienkāršota atjaunošana 19.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.05.2017.
Berbu un Mežrūpnieku iela 20kV EPL ierīkošana starp TP6343 un TP6301 18.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.05.2017.
Ķieģeļu iela Ķieģeļu ielas atjaunošana 17.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.05.2017.
Tilta iela 11, Jēkabpils Dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana 17.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.05.2017.
Madonas iela 7, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 16.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.05.2017.
Daugavas krasta iela 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-5211 F-10 11.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.05.2017.
Gulbju iela 9a,Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 11.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.05.2017.
Zvanītāju iela 10, Jēkabpils Saimniecības ēkas pārbūve 11.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.05.2017.
Bebru iela 33-11, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 10.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.05.2017.
Viestura iela 30C, Jēkabpils Labiekārota laukuma ar šķembu segumu bez inženiertīkliem izbūve 10.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.05.2017.
Zvanītāju iela 29, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzes apgāde 09.05.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.05.2017.
Brīvības iela 288A-34/35, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas 26.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.04.2017
Madonas iela 34-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas 26.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.04.2017
Nākotnes iela 2, Jēkabpils Tirdzniecības ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana 26.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.04.2017
Nameja iela 30-90, Jēkbapils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 20.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.04.2017
Pļaviņu iela 73, Jēkabpils Šķūņa jaunbūve 18.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2017
Pļaviņu iela 73, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 18.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2017
Meliorācijas iela 20, Jēkabpils Žoga jaunbūve 18.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2017
Brīvības iela 187, Jēkabpils Elektroapgāde 18.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2017
Viestura iela 36A-42, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 11.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.04.2017
Rīgas iela 168, dz.1 un dz.2, Jēkabpils Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana 03.04.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.04.2017
Kurzemes iela 8, Jēkabpils Telpu grupas Nr.12 vienkāršota atjaunošana 29.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.04.2017
Rūdolfa Blaumaņa iela 25 un 26 Žoga ierīkošana 15.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.03.2017
Rīgas iela 182A, Jēkabpils Biroja ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 15.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.03.2017
L.Paegles iela 26, Jēkabpils Saimniecības ēkas novietošana 15.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.03.2017
Sūnu iela 10, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 09.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.03.2017
Zaļā iela līdz pilsētas robežai, Jēkabpils Neretas ielas atjaunošana 09.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.03.2017
Bebru iela 14-15, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 06.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.03.2017.
Pureņu iela 2, Jēkabpils Garāžas un šķūņa lietošanas veida maiņa bez pārbūves 06.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.03.2017
Pureņu iela 2, Jēkabpils Kūts lietošanas veida maiņa bez pārbūves 06.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.03.2017.
J. Akurātera iela 42, Jēkabpils Žoga ierīkošana 02.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.03.2017
Pļaviņu iela 78, Jēkabpils Biroju ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20.02.2017. Būvniecības iecere noraidīta 01.03.2017.
Bebru iela 27-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 02.03.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.03.2017.
Dīķu iela 17 un Ezera iela 26, Jēkabpils Žoga ierīkošana 22.02.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.02.2017.
Rīgas iela 209, Jēkabpils Ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu pārbūve 22.02.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.02.2017.
Ausekļa iela 4, Jēkabpils Lapenes jaunbūve 16.02.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.02.2017.
Ausekļa iela 4, Jēkabpils Veļas žāvētavas jaunbūve 16.02.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.02.2017.
"Mežaparks", Jēkabpils Sporta pasākumu organizēšanas ēka "Mežaparka namiņš" novietošana 13.02.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.02.2017.
Rīgas iela 111, Jēkabpils Biroja ēkas telpas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 23.01.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.01.2017.
Pils rajons 53-1, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana, alternatīvās apkures sistēmas izbūve 19.01.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.01.2017.
A.Pormaļa 74, Jēkabpils Žoga jaunbūve 12.01.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.01.2017.
Rīgas iela 109, Jēkabpils Pasta termināla novietošana 11.01.2017. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.01.2017.
Rīgas iela 205, Jēkabpils II.Pasaules kara memoriāla labiekārtojuma atjaunošana 16.12.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.12.2016.
Zvanītāju iela 25, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas jumta seguma nomaiņa Zvanītāju 25 16.12.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.12.2016.
Bebru iela 24-9, Jēkbapils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 15.12.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.12.2016.
Sila iela 7A, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 14.12.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.12.2016.
Rīgas iela 247A, Jēkabpils Hesburger ātrās ēdināšanas restorāna ēkas vienkāršota atjaunošana 14.12.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.12.2016.
Rīgas iela 199, Jēkabpils Ēku fasāžu vienkāršota atjaunošana 05.12.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.12.2016.
Zīlānu iela 66D un Zilānu 66E Nojumes nojaukšana 30.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.12.2016.
Robežu iela 14, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas pievadu jaunbūve 23.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.11.2016
Brīvības iela 122, Jēkabpils Vārtu un žoga pārbūve 23.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.11.2016
Pasta iela 47-2, Jēkabpils Dzīvokļa lietošanas veida maiņa bez pārbūves 16.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.11.2016
Ganību iela 26, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzes apgāde 09.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.11.2016
Nameja iela 28, Jēkabpils Apkures iekārtas gāzes apgādes būvniecība 04.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.11.2016
Dambja iela 19, Jēkabpils Žoga būvniecība 03.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.11.2016.
Bebru iela un Mežrūpnieku iela, Jēkabpils 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6343 03.11.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.11.2016
Meža iela 2, Jēkabpils Ūdensvada pievada ierīkošana 26.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.10.2016
Robežu iela un Brīvības iela, Jēkabpils Komercuzskaišu sakārtošana 20.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.10.2016.
Viestura iela 10, Jēkabpils Aptiekas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 20.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.10.2016.
Rīgas iela 213, Jēkabpils Tirdzniecības ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana 19.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.10.2016.
Brīvības iela 252, Jēkabpils Žoga jauna būvniecība 19.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.10.2016.
Brīvības iela 3c, Jēkabpils Žoga jaunbūve 17.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.10.2016.
Pils rajons, Jēkabpils Sporta laukuma asfaltēšanas darbu veikšana 17.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.10.2016.
A.Pormaļa iela 45, Jēkabpils Veikala ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 12.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.10.2016.
Rīgas iela 165 Autonomas apkures ierīkošana pagrabstāva telpās 11.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres noraidīšanu 12.10.2016.
Rīgas iela 103A, Jēkabpils Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana 05.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.10.2016.
Brīvības iela 117, Jēkabpils Žoga jaunbūve 04.10.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.10.2016
Krasta iela, Jēkabpils " 0,4 KV EPL pārbūve pie TP-5243" 30.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.10.2016
Ābeļu iela 1, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzesvada pievada un iekšvadu būvniecība 28.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.09.2016
Mazā Pļaviņu iela Glābšanas laivu laukuma būvniecība 22.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.09.2016
Madonas iela 36, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbuves 21.09.2016. Izdarīta atzīme par atteikšanos akceptēt ieceri. Pamatojums Jēkabpils pilsetas būvvaldes 28.09.2016. lēmums Nr.41
Kazarmu iela 9, Jēkabpils Žoga izbūve 19.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.09.2016
Bebru iela 17-6, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 15.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.09.2016
Pasta iela 33, Jēkabpils Veikala ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 15.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.09.2016
Zīlānu iela 53, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 14.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.09.2016
Lauku iela, Jēkabpils Lauku ielas atjaunošana 14.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.09.2016
Nameja iela 28A-21, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 13.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.09.2016
Krasta iela 7, Jekabpils Dzīvojamās mājas un pagraba nojaukšana 13.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.09.2016
Andreja Pormaļa iela 21A, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 09.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.09.2016
Brīvības iela 21, Jēkabpils žoga ierīkošana 01.09.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.09.2016
Gostiņu iela, Jēkabpils Gostiņu ielas atjaunošana 31.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.08.2016
Kaļķu iela 7a un Dzirnavu iela 5a, Jēkabpils Dzīvojamo ēku Kaļķu ielā 7a un Dzirnavu ielā 5a, Jēkabpilī, pieslēgšana pilsētas siltumtīkliem 26.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.08.2016
Leona Paegles iela, Jēkabpils Leona Paegles ielas atjaunošana 25.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.08.2016
J.Akurātera 13,Jēkabpils DUS ēkas vienkaršota atjaunošana 24.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.08.2016
Ābeļu iela 23A, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzesvada pievads un iekšvadi 17.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.08.2016
Draudzības aleja, Jēkabpils Konteineru laukuma izbūve 19.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.08.2016
Rīgas iela 81, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana 19.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.08.2016
Zvejnieku iela 10, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas pievadu ierīkošana 17.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.08.2016
Vienības iela 7, Jēkabpils Veikala telpas tirdzniecības centrā "Sēlija" vienkaršota atjaunošana 15.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.08.2016
Zemgales iela 52, Jēkabpils Palīgēkas jaunbūve 11.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.08.2016.
Ābeļu iela 1, Jēkabpils Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 11.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.08.2016.
Bebru iela 100, Jēkabpils Ēkas pieslēgšana pilsētas siltumtīkliem 05.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.08.2016.
Pasta iela 13-1, Jēkabpils un Pasta iela 13-2, Jēkabpils Nedzīvojamo telpu grupu vienkāršota atjaunošana (divu telpu grupu apvienošana) 03.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.08.2016.
Pasta iela 1, Jēkabpils Saimniecības ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana 03.08.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.08.2016.
Viesītes iela 49-36, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 29.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.08.2016.
Brīvības iela 144, Jēkabpils Ēkas vienkāršota atjaunošana 29.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.07.2016.
Brīvības iela 144, Jēkabpils Ēkas Brīvības ielā 144 vienkāršota fasādes atjaunošana 28.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.07.2016.
Čiekura iela 4, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un saimnieciskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 28.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.07.2016.
Dunavas iela 8, Jēkabpils Elektroapgādes pieslēguma izbūve dzīvojamai mājai 28.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.07.2016.
Madonas iela 6K, Jēkabpils Sūkņu stacijas vienkāršota fasādes atjaunošana, fasādes apdares atjaunošana, jumta seguma maiņa, jumta sitināšana 27.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.07.2016.
Rīgas iela 216b, Jēkabpils Krustpils pils C korpusa un fasādes vienkāršota atjaunošana 21.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.07.2016.
Draudzības aleja 10-16, Jēkabpils Veikalu telpu parbūve par notāra biroju 15.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.07.2016.
Brīvības iela 252a, Jēkabpils Elektronisko sakaru pievada un kabeļa pieslēguma pārbūve 15.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.07.2016.
Dzinavu iela 15 Dzīvojamās mājas gāzes apgade 14.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.07.2016.
Viestura iela 10B, Jēkabpils ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 14.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.07.2016.
Rīgas iela 216b, Jēkabpils Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana 13.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.07.2016.
Jēkaba iela 131, Jēkabpils Kūts ēkas nojaukšana 12.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.07.2016.
L.Paegles iela 26 Dzīvojamās mājas noajaukšana 07.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.07.2016.
L.Paegles iela 26, Jēkabpils Divu saimniecības ēku nojaukšana 07.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.07.2016.
Rīgas iela 90, Jēkabpils ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadu ierīkošana 06.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.07.2016.
Brīvības iela 23, Jēkabpils DUS mazgāztuves notekūdeņu pieslēģsana pilsētas kanalizācijas tīkliem 05.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.07.2016.
Draudzības aleja 10-32, Jēkabpils Zobārstniecības kabineta vienkāršota atjaunošana par šūšanas salonu 01.07.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.07.2016
Viestura iela 5, Jēkabpils Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 30.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.06.2016
Kalna iela 8, Jēkabpils Dārza lapenes jaunbūve 30.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.06.2016
Stadiona iela 1, Jēkabpils Poliklīnikas reģistratūras telpu atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 30.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.06.2016
Celtnieku iela 11-15, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 27.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.06.2016
Madonas iela 22, Jēkabpils Darbnīcas fasādes vienkāršota atjaunošana 22.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.06.2016
Mežaparka iela, Jēkabpils Putnu vērošanas torņa jaunbūve 21.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.06.2016
Kokneses iela 2, Jēkabpils Gāzesvada pievada izbūve un iekšējo gāzesvadu izbūve 21.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.06.2016
Vilhelma Strūves iela, Jēkabpils 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6910 F-5 Strūves iela 17.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.06.2016
Vilhelma Strūves iela, Jēkabpils Vilhelma Strūves ielas apgaismojuma pārbūve pie TP-6407 15.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.06.2016
Zvanītāju iela 31, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 08.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.06.2016
Madonas iela 48, Jēkabpils Gājēju ceļa pārbūve 08.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.06.2016
Stacijas laukums 16, Jēkabpils Elektroapgādes pieslēguma jaunbūve 06.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.06.2016
Stacijas laukums 4, Jēkabpils Elektroapgādes pieslēguma jaunbūve 06.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.06.2016
Pils Rajons 204-3, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 03.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.06.2016
Madonas iela 48, Jēkabpils Lietus kanalizācijas pievada ierīkošana Krustpils pamatskolā 01.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.06.2016
Madonas iela 27, Jēkabpils un Madonas iela 27E, Jēkabpils Gāzesvada pievada izbūve un iekšējo gāzesvadu izbūve 01.06.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.06.2016
Latgales iela 42, Jēkabpils Uzpildes stacijas vienkāršota atjaunošana 31.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.06.2016.
Celtnieku iela 26, Jēkabpils Žoga pārbūve 27.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.05.2016.
Nameja iela 30, Jēkabpils Katodaizsardzības iekārtas pārbūve 27.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2016.
Pļaujas iela 16, Jēkabpils Elektrības pievada jaunbūve 27.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2016.
Madonas ielas 48, Jēkabpils Pamatskolas telpas vienkāršota atjaunošana 23.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.05.2016.
Madonas iela 95, Jēkabpils Sūkņa mājas nojaukšana 20.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.05.2016.
Brīvības iela 57, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 19.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2016.
Rīgas iela 211A, Jēkabpils Baznīcas zvanu torņa fasādes vienkāršota atjaunošana 19.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2016.
Dārzu iela 5-10 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 19.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2016.
Jaunā iela 37, Jēkabpils Žoga un stāvlaukuma ierīkošana 12.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.05.2016.
Pils rajons 201-31, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 11.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.05.2016.
Jaunā iela 44, Jēkabpils 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve 11.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.05.2016.
Pasta iela 82-6, Jēkabpils Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietoš.veida maiņu 11.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.05.2016.
Jaunā iela 37-24, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 05.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.05.2016.
Rīgas iela 161, Jēkabpils 2 saimniecības ēku nojaukšana 05.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.05.2016.
Rīgas iela 159, Jēkabpils 2 saimniecības ēku nojaukšana 05.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.05.2016.
Pļaviņu iela 105, Jēkabpils Daugavas aizsargdambja ceļa posma seguma atjaunošana 02.05.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.05.2016.
Ausekļa iela 3, Jēkabpils Autostāvlaukuma un žoga izbūve 28.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.04.2016.
Lielā iela 35, Jēkabpils Nojumes jaunbūve 27.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.04.2016.
Augļu iela 3, Jēkabpils Šķūņa jaunbūve 22.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.04.2016.
Palejas iela 3, Jēkabpils Nedzīvojamo telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves 22.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.04.2016.
Krustpils-Jēkabpils tilts pār Daugavu Dekoratīvā apgaismojuma ierīkošana 21.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.04.2016.
Rīgas iela 218G, Jēkabpils Laukuma seguma atjaunošana 18.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2016.
A.Pormaļa iela 17, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 15.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.04.2016.
Pils rajons 43, Jēkabpils Papildus apkures katla uzstādīšana un pieslēgšana 15.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.04.2016.
Arāju un Zemgales ielas, Jēkabpils Ielas atjaunošana 14.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.04.2016.
Draudzības aleja 20A, Jēkabpils Terases un autostāvlaukuma jaunbūve, gājēju ceļa pārbūve 14.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.04.2016.
Draudzības aleja 20A, Jēkabpils Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 14.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.04.2016.
Viestura iela 17, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība 13.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.04.2016.
Ābeļu iela 1, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana 13.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.04.2016.
Celtnieku iela 11A-17, Jēkabpils Nedzīvojamo telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 13.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.04.2016.
Zvejnieku iela, Jēkabpils Ielu apgaismojuma jaunbūve 13.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.04.2016.
Zīlānu iela 66G, Jēkabpils Garāžu ēkas nojaukšana 07.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.04.2016.
Filozofu iela 6, Jēkabpils Muzeja ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 06.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.04.2016.
Dignājas iela 14, Jēkabpils Palīgēkas jaunbūve 06.04.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.04.2016.
Dignājas iela 1, Jēkabpils Gāzesvada pievada un iekšvadu jaunbūve 24.03.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.03.2016.
Zvanītāju iela 37, Jēkabpils Dzīvojamās mājas nojaukšana 09.03.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.03.2016.
Pelītes iela 8, Jēkabpils Žoga pārbūve, iebūvējot vārtus 04.03.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.03.2016.
Ķieģeļu iela 7, Jēkabpils Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība 02.03.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.03.2016.
Brīvības iela 229, Jēkabpils Biroja ēkas_001 fasādes vienkāršota atjaunošana 02.03.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.03.2016.
Brīvības iela 229, Jēkabpils Biroja ēkas_002 fasādes vienkāršota atjaunošana 02.03.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.03.2016.
Katoļu iela 9, Jēkabpils Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 24.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.02.2016.
Rīgas iela 216E, Jēkabpils Daudzdzīvokļu mājas jumta seguma maiņa 19.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.02.2016.
Celtnieku iela 9-16, Jēkabpils Gāzapgādes pārbūve 19.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.02.2016.
Mežaparks, Jēkabpils Atpūtas vietas "Cielavas ligzda" ierīkošana 18.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 19.02.2016.
Rīgas iela 109, Jēkabpils Tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana 17.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.02.2016.
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils Darbnīcu ēkas, nojumes, noliktavas nojaukšana 09.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.02.2016.
Celtnieku iela 26, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana 08.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.02.2016.
Draudzības aleja 19-39, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 05.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.02.2016.
Brīvības iela 286A, Jēkabpils 1.stāva telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 03.02.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 09.02.2016.
Draudzības aleja 18-7, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 28.01.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.01.2016.
Pasta iela 21, Jēkabpils 1.stāva tirdzniecības telpu vienkāršota atjaunošana 19.01.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.01.2016.
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils Noliktavas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 18.01.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.01.2016.
Rīgas iela 155, Jēkabpils Ēkas nojaukšana 14.01.2016. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.01.2016.
Pļaviņu iela 19A, Jēkabpils Šķūņa un kūts vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 30.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.01.2016.
Augusta iela 28, Jēkabpils Elektroapgādes slodzes palielinājums 30.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.12.2015.
Brīvības iela 271, Jēkabpils Malkas šķūņa jaunbūve 29.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.12.2015.
Viestura iela 31, Jēkabpils Elektronisko tīklu pievada pārbūve 28.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.12.2015.
Lauku iela 1, Jēkabpils Šķūņa nojaukšana 21.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2015.
Pils rajons 202-41, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 21.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2015.
Celtnieku iela, Jēkabpils 20 un 0,4 Kv EPL pārbūve līnijā JL-23 un JL-26 21.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2015.
Brīvības iela 5A, Jēkabpils Daudzdzīvokļu mājas siltināšana un fasādes vienkāršota atjaunošana 21.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2015.
Brīvības iela 7, Jēkabpils Daudzdzīvokļu mājas siltināšana un fasādes vienkāršota atjaunošana 21.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2015.
Viesītes iela 39, Jēkabpils Daudzdzīvokļu mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 21.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.12.2015.
Slimnīcas iela 2-37, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 17.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.12.2015.
Viestura iela 15, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana 14.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.12.2015.
Dārznieku iela 12, Jēkabpils Dzīvojamās mājas nojaukšana 10.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.12.2015.
Ausekļa iela 3, Jēkabpils Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu 02.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.12.2015.
Jāņa Raiņa 44, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana 02.12.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.12.2015.
Imantas iela 10, Jēkabpils Šķūņa jaunbūve 30.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.11.2015.
Liepu iela 22, Jēkabpils Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumapgādes pārbūve 30.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.11.2015.
Jāna Raiņa iela 44, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 25.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.11.2015.
Daugavas iela 3, Jēkabpils Šķūņa un kūts nojaukšana 20.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.11.2015.
Jaunā iela 8, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas nojaukšana 20.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.11.2015.
Artilērijas iela 16, Jēkabpils Dzīvojamās mājas nojaukšana 17.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.11.2015.
Brīvības iela 2A, Jēkabpils 20kV EPL līnijas JL-22 no TP-6345 līdz TP-6372 pārbūve 11.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.11.2015.
R.Blaumaņa iela 24, Jēkabpils Dzīvojamās mājas nojaukšana 05.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.11.2015.
R.Blaumaņa iela 24, Jēkabpils 2 palīgēku nojaukšana 05.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.11.2015.
Ošu iela 6, Jēkabpils Vides stāvokļa monitoringa stacijas pārbūve 05.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.11.2015.
Ošu iela 6, Jēkabpils Elektroapgādes pieslēguma jaunbūve 05.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.11.2015.
Kļavu iela 1, Jēkabpils Veikala žoga pārbūve un teritorijas labiekārtošana 05.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.11.2015.
Akmeņu iela 17, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana 04.11.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.11.2015.
Zaļā iela 20, Jēkabpils Ēkas fasādes atjaunošana 29.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.11.2015.
Bebru iela 1-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 29.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.11.2015.
Rīgas iela 142, Jēkabpils Tirdzniecības ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 26.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.10.2015.
Mežrūpnieku iela 5-1, Jēkabpils Veikala telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 26.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.10.2015.
Augusta iela 28, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas nojaukšana 26.10.2015. Izdarīta atzīme par buvniecības ieceres akceptu 26.10.2015.
Brīvības iela 102, Jēkabpils Pieslēgšana centralizētai apkures sistēmai 26.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.10.2015.
Vecpilsētas laukums, Jēkabpils Egles kājas pamatnes ierīkošana 14.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.10.2015.
Mežaparks, Jēkabpils Aktīvās atpūtas sporta ierīču ierīkošana 12.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.10.2015.
Brīvības iela 123, Jēkabpils Jēkabpils Sv.Miķeļa baznīcas torņa jumta seguma nomaiņa 07.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.10.2015.
Bebru iela 28-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 07.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.10.2015.
Tulpju iela 6, Jēkabpils Žoga pārbūve 06.10.2015. Lēmums Nr.28 no 19.10.2015 par atteikšanos akceptēt ieceri
Viesītes iela 41-6, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 05.10.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.10.2015.
Pasta iela 21, Jēkabpils Tirdzniecības telpu grupas 1.stāvā vienkāršota atjaunošana 28.09.2015. Lēmums Nr.27 no 12.10.2015. par atteikšanos akceptēt ieceri
Celtnieku iela 11-18, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 25.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.09.2015.
Rīgas iela 115, Jēkabpils Telpas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 25.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.09.2015.
Brīvības iela 70, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 22.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.09.2015.
Nākotnes iela 2, Jēkabpils Telpu grupas vienkāršota atjaunošana 22.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.09.2015.
Jāņa Raiņa iela 60, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 21.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.09.2015.
Rīgas iela 222, Jēkabpils Laukuma būvniecība 18.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2015.
Aldaunas iela 14, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un garāžas fasādes vienkāršota atjaunošana 18.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.09.2015.
Bebru iela 7, Jēkabpils Daudzdzīvokļu mājas fasādes (balkonu un ieeju) vienkāršota atjaunošana 18.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.09.2015.
Ķieģeļu iela 7, Jēkabpils Žoga ierīkošana un teritorijas labiekārtošana 17.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2015.
Varoņu iela 16, Jēkabpils Brāļu kapu teritorijas labiekārtošana 17.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2015.
Sēlijas iela 3, Jēkabpils Žoga ierīkošana 10.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.09.2015.
J.Raiņa iela 38, Jēkabpils Saimniecības ēkas (vējtvera) nojaukšana 04.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.09.2015.
Lielā, Sporta un Mežāres ielas Ielu atjaunošana 04.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.09.2015.
Draudzības aleja 19-81, Jēkabpils Veikala vienkāršota atjaunošana 04.09.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 04.09.2015.
Meliorācijas ēkas 22, Jēkabpils Saimniecības ēkas pārbūve 25.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.08.2015.
Meliorācijas iela 22, Jēkabpils Saimniecības ēkas pārbūve 25.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.08.2015.
Meliorācijas iela 22, Jēkabpils Saimniecības ēkas pārbūve 25.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.08.2015.
Lielā iela 35, Jēkabpils Žoga jaunbūve 24.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2015.
Kurzemes iela 6, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjunošana 24.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2015.
Zemgales iela 6, Jēkabpils Malkas šķūņa jaunbūve 24.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2015.
Zemgales iela 6, Jēkabpils Saimniecības ēkas (garāžas) jaunbūve 24.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.08.2015.
Viestura iela 41-24, Jēkabpils Dzīvokļa pārbūve 17.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.08.2015.
Zemgales iela 9E, Jēkabpils Ēkas vienkāršota atjaunošana 17.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2015.
Pasta iela 16, Jēkabpils Dzīvojamās mājas - veikalu ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 14.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2015.
Vilhelma Strūves iela 10, Jēkabpils Informatīvā stenda Strūves parkā uzstādīšana 14.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2015.
Dambja iela 23, Jēkabpils Rotaļu laukuma izbūve Kena parkā 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.08.2015.
Daugavas kreisā krasta aizsargdambis Atpūtas laukuma remonts un dizaina elementu uzstādīšana 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.08.2015.
Bebru iela 3, Jēkabpils Ēkas fasādes (balkonu un ieeju apdares) vienkāršota atjaunošana 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 11.08.2015
Zvanītāju iela 68, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas jumta seguma nomaiņa 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2015.
Bebru iela 10, Jēkabpils Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2015.
Rīgas iela 132-2, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana mainot lietošanas veidu uz veterināro ambulanci 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 10.08.2015.
Dambja iela 19, Jēkabpils Jēkabpils mākslas skolas fasādes (jumta) vienkāršota atjaunošana 07.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.08.2015.
Ā.Elksnes iela, Jēkabpils 10kV kabeļa nomaiņa Krustpils stacijā 06.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.08.2015.
Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils Jēkabpils cietuma būves (soda izolators) vienkāršota atjaunošana 05.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.08.2015.
Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils Jēkabpils cietuma būves (caurlaide ar štābu) vienkāršota atjaunošana 05.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.08.2015.
Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils Jēkabpils cietuma būves (kopmītne) vienkāršota atjaunošana 05.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.08.2015.
Draudzības aleja 2, Jēkabpils Nedzīvojamo telpu grupas vienkāršota atjaunošana 03.08.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.08.2015.
Viestura iela 23, Jēkabpils Saimniecības ēkas pārbūve 30.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 30.07.2015.
Pasta iela 21, Jēkabpils Tirdzniecības telpu grupas 1.stāvā vienkāršota atjaunošana 29.07.2015. Lēmums Nr.23 no 12.08.2015 par atteikšanos akceptēt ieceri
Brīvības iela 26, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana 29.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.07.2015.
Viestura iela 36A-6, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 28.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 28.07.2015.
Kurzemes iela posmā no Palejas ielas līdz Mednieku ielai Ielas atjaunošana 17.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.07.2015.
Pils rajons 41, Jēkabpils Krustpils muižas saimniecības ēkas konservācija 16.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.07.2015.
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils Jēkabpils 3.vidusskolas internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana 14.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.07.2015.
Bebru iela 4, Jēkabpils Ēkas fasādes (balkonu apdares) vienkāršota atjaunošana 02.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 02.07.2015.
Viestura iela 19, Jēkabpils Žoga pārbūve 01.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 07.07.2015.
Zīlānu iela 66F, Jēkabpils Elektroapgādes tīklu jaunbūve 01.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.07.2015.
Zīlānu iela Afišu stenda ierīkošana 01.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.07.2015.
Madonas iela Afišu stenda ierīkošana 01.07.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.07.2015.
Nameja iela 30-30, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 18.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.06.2015.
Mežaparka iela 13, Jēkabpils Pludmales volejbola laukuma aizsargekrāna jaunbūve 17.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.06.2015.
Brīvības iela 258, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (jumta remonts) 17.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.06.2015.
Jaunā iela 27, Jēkabpils Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana 12.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.06.2015.
Neretas iela 82, Jēkabpils Tehnikas apkopes stacijas vienkāršota atjaunošana un kafejnīcas lietošanas veida maiņa 12.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.06.2015.
Neretas iela 82, Jēkabpils Tehnikas apkopes stacijas un kafejnīcas fasādes vienkāršota atjaunošana 12.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.06.2015.
Ķieģeļu iela 11, Jēkabpils Jumta seguma maiņa 05.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.06.2015.
Madonas iela 48 Vingrošanas inventāra ierīkošana 05.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 12.06.2015.
Liepu iela 22, Jēkabpils Garāžas nojaukšana 03.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.06.2015.
Jaunā iela 5B, Jēkabpils Šķūņa pārbūve 03.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.06.2015.
Jaunā iela 5B, Jēkabpils Šķūņa pārbūve 03.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.06.2015.
Jaunā iela 5B, Jēkabpils Garāžas pārbūve 03.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.06.2015.
Jaunā iela 5B, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 03.06.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.06.2015.
Barona un Pils ielas, Jēkabpils Apgaismojuma pārbūve 27.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 01.06.2015.
Varoņu iela, Jēkabpils Cenu pilona pārbūve un norādošo bultu uzstādīšana 27.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 29.05.2015.
Kazarmu iela 3, Jēkabpils Garāžas vienkāršota atjaunošana 26.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 27.05.2015.
Lāčplēša iela 11A, Jēkabpils Saimniecības ēkas nojaukšana 22.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.05.2015.
Ābeļu pag. Jēkabpils nov., Jēkabpils pilsēta SP "Kalvišķi" jaunbūve 20.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2015.
Viesītes iela 51-25, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 20.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.05.2015.
Veseļu iela 1, Jēkabpils Hlorētavas nojaukšana 18.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2015.
Veseļu iela 1, Jēkabpils Caurlaides punkta nojaukšana 18.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2015.
Jaunā iela 79B, Jēkabpils Palīgēku nojaukšana 15.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.05.2015.
Rīgas iela 189A, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 08.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 08.05.2015.
Zemgales iela 8, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu jaunbūve 07.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.05.2015.
Vienības iela 7 un Vienības iela 9, Jēkabpils Reklāmas stenda izvietošana 06.05.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.05.2015.
Bebru iela 25-27, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 29.04.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 06.05.2015.
Leona Paegles iela 14, Jēkabpils Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana 24.04.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.04.2015.
A.Pormaļa iela 27, Jēkabpils Atklātas terases būvniecība 20.04.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20.04.2015.
Jaunā iela 34-61, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 15.04.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.04.2015.
Viesītes iela 43-55, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana 15.04.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.04.2015.
A.Pormaļa iela 27, Jēkabpils Veikala ēkas vienkāršota atjaunošana 13.04.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 21.03.2015.
Zemnieku iela 4, Jēkabpils Palīgēkas jaunbūve 19.03.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 23.03.2015.
Lielā, Sporta, Alejas, Strauta, Klusā, Pamatu, Tilta, Mežāres, Īves, Lazdu, Pureņu, Zīļu ielas, Jēkabpils Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 18.03.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.03.2015.
Zemgales iela 7-36, Jēkabpils Dzīvokļu vienkāršota atjaunošana 10.03.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 24.03.2015.
Brīvības iela 122A, Jēkabpils Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa vienkāršota atjaunošana 10.03.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.03.2015.
Brīvības iela 122, Jēkabpils Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa vienkāršota atjaunošana 10.03.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 16.03.2015.
Brīvības iela 105, Jēkabpils Baznīcas fasāžu vienkāršota atjaunošana 03.03.2015. Būvniecības iecere saskaņota 03.03.2015.
Robežu iela 16, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana 26.02.2015. Būvniecības iecere alceptēta 04.03.2015.
Viestura iela 26-25, Jēkabpils Dzīvokļa vienklāršota atjaunošana 26.02.2015. Būvniecības iecere saskaņota 26.02.2015.
Viesītes iela 39, Jēkabpils Kioska novietošana 06.02.2015. Būvniecības iecere akceptēta 05.02.2015.
Jaunā iela 39, Jēkabpils Žoga jaunbūve 08.01.2015. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 13.01.2014.
Kārklu iela 6, Jēkabpils Mobilo sakaru antenas pievads 18.12.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 18.12.2014.
A.Pormaļa iela 13, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana 15.12.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.12.2014.
Transporta iela 4, Jēkabpils LMT bāzes stacijas "Krustpils ST" elektropagāde 26.11.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 03.12.2014.
Rīgas iela 216B, Jēkabpils Krustpils pils ēkas pieslēgšana pie Pils rajona katlu mājas 21.11.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.12.2014.
Jāņa Raiņa iela 43, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 26.01.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 26.11.2014.
Brīvības iela, Draudzības aleja, Neretas ielas krustojums, Jēkabpils Videonovērošanas sistēmas ierīkošana 19.11.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceri 19.11.2014.
Gaujas iela 8, Jēkabpils Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 19.11.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceri 21.11.2014.
Kaļķu iela 6, Jēkabpils Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 24.10.2014. Izdarīta atzīme par būvnoecības ieceri 07.11.2014.
Pasta iela 16, Jēkabpils Dzīvojamās mājas -veikalu ēkas vienkāršota atjaunošana 05.11.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.05.2014.
Stacijas laukums 1, Jēkabpils Stacijas ēkas vienkāršota atjaunošana 29.10.2014. Izdraīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 31.10.2014.
Zvaigžņu iela 1, Jēkabpils Ēkas lietošanas veida maiņa 07.11.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.10.2014.
Brīvības iela 258, Jēkabpils Ēkas lietošanas veida maiņa 22.10.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 22.10.2014.
Lācplēša iela, Jēkabpils Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija pi TP-5209 15.10.2014. izrdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.10.2014.
Pasta iela 12, Jēkabpils Ēkas lietošanas veida maiņa 15.10.2014. Izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 15.10.2014.
Viestura iela 8, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 15.10.2014. Izdarīta atzīmi par būvniecības ieceri 15.10.20140.
Jaunā iela 34-87, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 24.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 24.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Daugavas Krasta iela 34, Jēkabpils Fasādes vienkāršota renovācija un vienkāršota renovācija 24.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 24.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Madonas iela 3, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 15.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 24.09.2014. Lēmums - akceptēts.
Mežrūpnieku iela 1, Jēkabpils Četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes renovācija 17.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 17.09.2014. Lēmums - saskaņots
Līvānu iela 1A, Jēkabpils Šķūņa vienkāršota rekonstrukcija 17.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 17.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Pils rajons 179, Jēkabpils Saimniecības ēkas un nojumes jaunbūve 16.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 08.10.2014. Lēmums neakceptēt plānoto ieceri.
Brīvības iela 289, Jēkabpils Stadiona renovācija 12.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 17.09.2014. Lēmums - akceptēts.
Aizupes 1A, Jēkabpils Koģenerācijas stacijas fasādes vienkāršota renovācija 11.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 17.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Tvaika iela 1, Jēkabpils Elektroapgāde ārējie tīkli 11.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 17.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 2J, Jēkabpils Sporta nama ēkas rekonstrukcija 10.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.09.2014. Lēmums - akceptēts.
Jaunsalieši, Jēkabpils Graudu pieņemšanas pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa jaunbūve 10.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Zīlānu iela 66/1-3 un Zīlānu iela 66D, Jēkabpils SIA Lattelecom elektronisko sakaru optiskā kabeļa pieslēgums 10.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Dārza iela 1, Jēkabpils Dauddzīvokļu dzīvojamās ēkas pieslēgšana centralizētās apkures sistēmai 09.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Arāju iela 3A, Jēkabpils Saimniecības ēkas vienkāršota renovācija 09.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.09.2014. Lēmums - akceptēts.
Brīvības iela 116A, Jēkabpils Fasādes un iekštelpu vienkāršota renovācija 08.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.09.2014. Lēmums - saskaņots.
Artilērijas iela, Jēkabpils 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija līnijā OL-26 no atdalītāja O-26-34 līdz TP-5210 03.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 03.09.2014. Lēmums -akceptēts.
Zvejnieku iela 2A, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas jaunbūve 03.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 03.09.2014. Lēmums - akceptēts.
Liepu iela 19, Jēkabpils Dzīv ojamās mājas rekonstrukcija 03.09.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 03.09.2014. Lēmums - akceptēts.
Jāņa Raiņa iela 51, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas nojaukšana 27.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 03.09.2014. Lēmums -akceptēts.
Aizupes iela 1A, Jēkabpils Ķoģenerācijas stacijas vienkāršota renovācija 27.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 27.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Zīlānu iela 93A, Jēkabpils Kaltes vienkāršota renovācija 27.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 27.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Artilērijas iela, Jēkabpils 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-5217 26.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 20.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Zemgales iela 64, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievada jaunbūve 26.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 27.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Bebru iela 29-1, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 20.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 20.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Viestura iela 25, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 20.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 20.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Neretas iela 37-68, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 19.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 20.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Lielā iela 22A, Jēkabpils Ēkas vienkāršota renovācija un rekonstrukcija 18.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 20.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 58, Jēkabpils Stāvlaukuma paplašināšana un nojumes jaunbūve 18.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 20.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Latgales iela 42, Jēkabpils Auto gāzes moduļa (AGUS) uzstādīšana degvielas uzpilde stacijā 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Līvānu iela 12, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievada izbūve uz dzīvojamo māju 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Zemnieku iela 6, Jēkabpils Dzīvojam'[as mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Pasta iela 49, Jēkabpilī SNG tvertnes uzstādīšana Akmeņu ielā 3A ar gāzes vada pievada izbūvi 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Rīgas iela 189A, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota renovācija 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums -nesaskaņots.
Zīlānu iela 66B/1, Jēkabpils Ražošanas ēkas rekonstrukcija 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums neakceptēt plānoto ieceri.
Dambja iela 19, Jēkabpils Ēkas demontāža 13.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums - akceptēts.
A.Pormaļaiela 23B, Jēkabpils Ēkas demontāža 12.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Viestura iela 25, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzes apgāde 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Zemgales iela 4, Jēkabpils Ēkas demontāža 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Madonas iela 6, Jēkabpils Noliktavas/kalts vienkāršota rekonstrukcija 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Bebru iela 14-27, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Zemgales iela 64, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jaunbūve 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - neakceptēts.
Celtnieku iela, Jēkabpils Vidēja spiediena (P<4bar) sadales gāzesvadu un SGRP izbūve 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - saskaņots.
Oļu un Sporta ielas, Jēkabpilī 20kV EPL izvadu OL-22, OL-25,OL-26,OL-27,OL-28,OL-29, LN-29 rekonstrukcija 05.08.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.08.2014. Lēmums - akceptēts.
Brīvības iela, Jēkabpils 0.4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-6484 F-1 30.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Viesītes iela 18-7, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 30.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - saskaņots.
A.Pormaļa iela 17A, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas vienkāršota rekonstrukcija 30.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Pasta iela 1, Jēkabpils Ēkas fasādes viekāršota renovācija 30.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Zīlānu iela 59, Jēkabpils Pašapkalpošanās auto mazgātuve 29.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - akceptēts.
Ā.Elksnes iela 5, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota renovācija 29.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Jaunā iela 25C, Jēkabpils Saimniecīvbas ēku rekonstrukcija 29.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.07.2014. Lēmums - akceptēts.
Kampāni, Jēkabpils Angāra - noliktavas jaunbūve 23.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.07.2014. Lēmums - Akceptēts.
Kastaņu iela 8, Jēkabpilī Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve 22.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.07.2014. Lēmums - akceptēts
Zīlānu iela 93A un Mālu iela 10, Jēkabpilī Gāzesvada rekonstrukcija 22.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.07.2014. Lēmums - akceptēts
Mežrūpnieku iela 1-4, Jēkabpilī Gāzes apgāde 22.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.07.2014. Lēmums - sasakaņots.
Jēkaba iela 57, Jēkabpils Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 18.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.07.2014. Lēmums - akceptēts
Zīlānu iela 66, Jēkabpils Fasādes vienkāršota renovācija 16.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 58, Jēkabpils Ēkas vienkāršota rekonstrukcija 16.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 58, Jēkabpils Stāvlaukuma paplašināšana un nojumes jaunbūve 15.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - akceptēts.
Veseļi, Variešu pag., Krustpils nov. Gāzesvada katodaizsardzības iekārtas rekonstrukcija 14.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - akceptēts
Madonas iela 28, Jēkabpils Gāzesvada katodaizsardzības iekārtas rekonstrukcija 14.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - akceptēts
Lāčplēša iela, Jēkabpils 0,4kV EPL rekonstrukcija pie TP-5209 14.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Varoņu iela 8, Jēkabpils Pašapkalpošanās automazgātuves jaunbūve 14.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Krustpils iela 2, Jēkabpils Ražošanas ēkas rekonstrukcija 09.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Vienības 7 un Vienības 9, Jēkabpils Lielveikala rekonstrukcija 09.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Pils rajons 55-11, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija, ierīkojot papildus apkures ierīci 09.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.07.2014. Lēmums - saskaņots.
Rīgas iela 73, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 08.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Madonas iela 13, Jēkabpils Ģimenes mājas rekonstrukcija 02.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Jaunā iela 25C, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 03.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.07.2014. Lēmums - neakceptēt.
Brīvības iela 105, Jēkabpils Jēkabpils Romas katoļu draudzes mājas jaunbūve 01.07.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.07.2014. Lēmums - neakceptēts.
Rīgas iela 257, Jēkabpils Veikala-noliktavas jaunbūve 30.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.07.2014. Lēmums - akeptēts.
Kurzemes iela 8 un Kurzemes iela 8D Tehniskais projekts 18.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.06.2014. Lēmums - akeptēts.
Dārznieku iela 24, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas jaunbūve 18.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.06.2014. Lēmums - akeptēts.
Tīruma iela 14, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jaunbūve 10.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 11.06.2014. Lēmums - akceptēts.
Zīlānu iela 93A, Jēkabpils Ēvelēšanas ceha ēkas rekonstrukcija, izbūvējot granulu ražošanas cehu 10.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 11.06.2014. Lēmums - akceptēts.
Atpūtas iela 9, Jēkabpils Saimniecības ēkas rekosntrukcija 04.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.06.2014. Lēmums - akceptēts.
Miera iela, Jēkabpilī 0.4kV EPL rekonstrukcija pie TP-5244, F-2 Miera iela, Zīlāni, Jēkabpils 04.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.06.2014. Lēmums - akceptēts.
Nameja iela 18-28, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 04.06.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.06.2014. Lēmums - saskaņots.
Krustpils stacijas apakšstacijas KTA-3019 rekonstrukcija 28.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 28.05.2014. Lēmums - saskaņots.
Jēkaba iela 31, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 28.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 28.05.2014. Lēmums - akceptēts.
Viestura iela 10, Jēkabpils Aptiekas vienkāršota renovācija 28.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 28.05.2014. Lēmums - saskaņots.
Sila iela 3, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 21.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.05.2014. Lēmums -akceptēts.
Zvejnieku iela 2A, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadu jaunbūve 19.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.05.2014. Lēmums -saskaņots.
Rīgas iela 211A, Jēkabpils Baznīcas ēkas fasādes vienkāršota renovācija 14.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 14.05.2014. Lēmums - saskaņots.
Bebru iela 24-9, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 14.05.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 14.05.2014. Lēmums - saskaņots.
Zemgales iela 4, Jēkabpils Siltumapgāde objektam 30.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Rīgas iela 103A, Jēkabpils Bankomāta nomaiņas projekts 29.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Pasta iela 16A, Jēkabpils Bankomāta nomaiņas projekts 23.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Daugavas Krasta iela 34, Jēkabpils Ārējā elektroapgāde 23.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Auseklīša ielas, Kļavu ielas un Vienības ielas atzara no lokveida krustojuma līdz Kļavu ielai, Jēkabpilī Periodiskās uzturēšanas darbi 23.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.04.2014. Lēmums - saskaņots.
K.Skaubīša iela 19, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota renovācija 23.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.04.2014. Lēmums-saskaņots.
A.Pormaļa iela un A.Pormaļa iela 3, Jēkabpils Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas posma A.Pormaļa ielā un pievada izbūve ēkai A.Pormaļa ielā 3 14.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.04.2014. Lēmums - akceptēts.
Rīgas iela 191, Jēkabpils Ēkas vienkāršota rekonstrukcija 16.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Zīlānu iela 66E, Jēkabpils Katlu mājas jaunbūve 16.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.04.2014. Lēmums - akceptēts.
Vienības iela 7 un Vienības iela 9, Jēkabpils Lielveikala rekonstrukcija 09.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.04.2014. Lēmums - akceptēts.
Jēkaba iela 115, Jēkabpils Noliktavu 4.gab. jaunbūve 09.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.04.2014. Lēmums - akceptēts.
Zīlānu iela 93A, Jēkabpil Ēvelēšanas ceha ēkas rekonstrukcija 09.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.04.2014. Lēmums - neakceptēts.
Zemgales iela 4, Jēkabpils Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pievada izbūve 09.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Zīlānu iela 93A, Jēkabpils Dūmeņa jaunbūve 09.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.04.2014. Lēmums - akceptēts.
Katoļu iela 18, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcfija, saimniecības ēkas jaunbūve 01.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.04.2014. Lēmums - akceptēts.
R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils Ēdināšanas blokas rekonstrukcija 27.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.04.2014. Lēmums - akceptēts.
Dzirnavu iela 17A, Jēkabpils Elektrotīkla pieslēgums 02.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Draudzības aleja 13-18, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 02.04.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Dunavas, Jēkaba, Barona, Kalpu un Aizkraukles ielas, Jēkabpilī Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 31.03.2014. Izskatīts būvaldes sēdē 02.04.2014. Lēmums - saskaņots.
Dzirnavu iela 44, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota renovācija 26.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 26.03.2014. Lēmums - saskaņots.
Zemgales iela 4, Jēkabpils Automazgātuves un biroja ēkas jaunbūve 26.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 26.03.2014. Lēmums - akceptēts.
Jaunā iela 44, Jēkabpils Jēkabpils 2.vidusskolas vecā korpusa piebūves vienkāršota renovācija 25.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 26.03.2014. Lēmums - saskaņots.
Brīvdabas estrādes elektroapgāde Krustpils saliņa", Jēkabpilī Tehniskā shēma 19.03.2014. Saskaņots būvvaldes sēdē 19.03.2014.
Jāņa Raiņa iela iela 61A, Jēkabpils Tehniskā shēma 19.03.2014. Saskaņots būvvaldes sēdē 19.03.2014.
Jaunsalieši, Jēkabpils Tehniskais projekts 18.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 19.03.2014. Lēmums - akceptēts.
Liepu iela 10A, Jēkabpilī Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 17.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 17.03.2014. Lēmums- projekts akceptēts.
Brīvības iela 161, Jēkabpils Telpu rekonstrukcija 07.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 07.03.2014. Lēmums - saskaņots.
Nameja iela 22-26, Jēkabpils Vienkāršota renovācija 05.03.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 07.03.2014. Lēmums - saskaņots.
Nameja iela 26-61, Jēkabpils Dzīvokļa rekonstrukcija 21.02.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.02.2014. Lēmums - akceptēts.
Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils Mācību korpusa vienkāršota renovācija 20.02.2014. Izskatīts 21.02.2014. būvvaldes sēdē. Lēmums - saskaņots.
Rīgas iela 150A, Jēkabpils Administratīvā ēkas vienkāršota renovācija 20.02.2014. Izskatīts 21.02.2014. būvvaldes sēdē. Lēmums - saskaņots.
Krustpils iela 2, Jēkabpils Ražošanas ēkas rekonstrukcija 18.02.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.02.2014. Nepieciešami labojumi.
"Vītolnieki", Jēkabpils Ēku demontāža 13.02.2014. Izskatīts 21.02.2014. būvvaldes sēdē. Lēmums - akceptēts.
Bebru iela 11-39, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 12.02.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 12.02.2014. Lēmums - saskaņots.
Ārijas Elksnes iela 4A, Jēkabpils Elektroapgāde ražotnei Jēkabpils pilsētā 11.02.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 12.02.2014. Lēmums-saskaņots.
Rīgas iela 88, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jaunbūve 10.02.2014. Izskatīts atkārtoti būvvaldes sēdē 28.02.2014. Lēmums - akceptēts.
Kalna iela 29, Jēkabpils Saimniecības ēkas rekonstrukcija 05.02.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 12.02.2014. Lēmums - akceptēts.
Ŗadžu iela 6A, Kaļķu iea 11, Jēkabpils Dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas jaunbūve 31.01.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.01.2014. Lēmums - akceptēts.
Jāņa Raiņa iela 38, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 31.01.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.01.2014. Lēmums - akceptēts.
Gulbju iela 13, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 31.01.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.01.2014. Lēmums - akceptēts.
Rīgas iela 150A, Jēkabpils Administratīvās ēkas 1.stāva daļas vienkāršota renovācija 28.01.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.01.2014. Lēmums - saskaņots.
Dīķu, Sakas, Cēsu, Zīlānu (no Smilgu ielas līdz Vītolu ielai), Vītolu, Grīnas, Pļaujas, Ganību, J.Akurātera, Sēlijas, Avotu, Siguldas, Kokneses, Zīlānu (pie J.Raiņa ielas) ielas, Jēkabpilī Ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība Jēkabpilī, papildus darbi 22.01.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 22.01.2014. Lēmums - akceptēts.
Zīlānu iela 68B/C, Jēkabpils Darbnīcu vienkāršota renovācija, rekonstrukcija - noliktava 20.01.2014. Izskatīts būvvaldes sēdē 15.01.2014. Lēmums - saskaņots.
Pils rajons 201-4, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 11.12.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 11.12.2013. Lēmums - akceptēts.
Jaunā iela 54, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 11.12.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 11.12.2013. Lēmusm - akceptēts.
Brīvības iela 105, Jēkabpils Jēkabpils Romas katoļu draudzes mājas jaunbūve 04.12.2013. Izskatīts 04.12.2013. būvvaldes sēdē. Lēmums - akceptēts.
Neretas ielas rekonstrukcija no tilta pār Daugavu līdz pilsētas robežai Neretas - Vienības ielu krustojuma rekonstrukcija 04.12.2013. Izskatīts 04.12.2013. būvvaldes sēdē. Lēmums - akceptēts.
Nameja iela 20-17, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 04.12.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.12.2013. Lēmums - saskaņots.
Sūnu iela 22, Jēkabpils Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievada jaunbūve 28.11.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.12.2013. Lēmums - akceptēts.
Dārznieku iela 17, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 26.11.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.12.2013. Lēmums - akceptēts.
Jaunā iela 3, Jēkabpils Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 13.11.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.11.2013. Lēmums - akceptēts.
Pils Rajons 53/15, Jēkabpils Vienkāršota renovācija 13.11.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.11.2013. Lēmums - saskaņots.
"Vītolnieki", Jēkabpils Elektrotīkla rekonstrukcija 06.11.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.11.2013. Lēmums - saskaņots.
Pasta iela 54 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 06.11.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 06.11.2013. Lēmums - akceptēts.
Akmeņu iela 6, Jēkabpils Dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija 30.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Jaunsalieši, Jēkabpils Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss 30.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums-akceptēts.
Viestura iela 35, Jēkabpils Veikala fasādes vienkāršota renovācija 30.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Aizupes iela 1A Katlumājas rekonstrukcija par kooģenerācijas staciju ar jaudu 45-50KW 30.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums-akceptēts.
Latgales iela 7, Jēkabpils Džīvojamās ēkas rekonstrukcija 30.10.2013. izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - akceptēts.
Palejas iela 28, Jēkabpils Ēkas rekonstrukcija 30.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - akceptēts.
Zvanītāju iela 72, Jēkabpils Ēkas jaunbūve 30.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - akceptēts.
Nameja iela 26-90, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 29.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Bebru iela 31-7, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 29.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Daugavsalas iela 32, Jēkabpils Jumta būvniecība apsaimniekošanas dūņu laukumam NAI "Daugavsala" 28.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 30.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Palejas iela 28, Jēkabpilī Gāzesvada pievada pārlikšana un gāzes apgāde 23.10.2013. Izskatīts atkārtoti būvvaldes sēdē 23.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Kaļķu iela 6, Jēkabpils Dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija 23.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Dignājas 12, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 22.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.10.2013. Lēmums-akceptēts.
Meža iela 10-13, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 22.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 23.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Rīgas iela 257, Jēkabpils Veikals-noliktava-jaunbūve Jēkabpilī 16.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 16.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Jaunsalieši, Jēkabpils Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss (Skiču projekts) 02.10.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Viesītes - Viestura ielu rajons, Jēkabpilī Ūdensvada tīklu rekonstrukcija 30.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 09.10.2013. Lēmums - akceptēts.
Rīgas iela 190A-10, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 26.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 02.10.2013. Lēmums - saskaņots.
Tvaika iela 4, Jēkabpils Rezervuāra demontāža 25.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 25.09.2013. Lēmums - akceptēts.
Zīlānu iela 68A, Jēkabpils Kokapstrādes ceha vienkāršota renovācija 25.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 25.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 39A, Jēkabpils Lakošanas iecirkņa ventilācijas vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 25.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 25.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 286A, Jēkabpils Dzīvojamās mājas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas vienkāršota renovācija 20.09.2013. Izsakatīts būvvaldes sēdē 25.09.2013. Lēmums-saskaņots.
Brīvības iela 206, Jēkabpils Vienkāršota ārējās siltumtrases pievada izbūve 18.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 125, Jēkabpils Baznīcas vienkāršota fasādes renovācija 18.09.2013. Izskatīts atkārtoti būvvaldes sēdē 18.09.2013. Lēmums-saskaņots.
Draudzības aleja 8-1, Jēkabpils Biroja telpu ierīkošana 18.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.09.2013. Nesaskaņots. Izskatīts atkārtoti būvvaldes sēdē 25.09.2013. Lēmums-saskaņots.
Avotu iela 2, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota renovācija 18.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Jāņa iela 18a, Jēkabpils Gāzes apgāde 16.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Palejas iela 28, Jēkabpils Gāzesvada pievada pārlikšana un gāzes apgāde 16.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.09.2013.Nepieciešami labojumi.
Kazarmu iela 3A, Jēkabpils Saimniecības ēkas jaunbūve 11.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.09.2013. Lēmums - akceptēts.
Palejas iela 28, Jēkabpils Ēkas rekonstrukcija 10.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.09.2013. Nepieciešami labojumi.
Jūlija iela 6A, Jēkabpils Pagraba jaunbūve 10.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 18.09.2013. Lēmums - akceptēts.
Ā.Elksnes iela 2A, Jēkabpils Tehniskās apskates stacijas rekonstrukcija (dīzeļa pārbaudes boksa piebūve) 10.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.09.2013. Lēmums - akceptēts.
Imantas iela 10, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzes apgāde 05.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 199A-4, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija, ierīkojot papildus apkures ierīci 04.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 13.09.2013. Lēmums - saskaņots.
Sūnu iela 22, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jaunbūve 04.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.09.2013. Lēmums-akceptēts.
Draudzības aleja 2, Jēkabpils Ēkas vienkāršota renovācija/rekonstrukcija 04.09.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 04.09.2013., lēmums - saskaņots.
Sēlijas iela 3, Jēkabpils Ēkas fasādes vienkāršota renovācija 28.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 28.08.2013., lēmums - saskaņots.
Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils Katlu mājas rekonstrukcija - saules kolektoru uzstādīšana 21.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils Katlu mājas rekonstrukcija 21.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - akceptēts.
Parka iela 1C, Jēkabpils Elektrotīkla pieslēgums 21.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Jaunā iela 60, Jēkabpils Noliktavas, darbnīcas-garāžas fasādes vienkāršota renovācija 21.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 258/1, Jēkabpils Jēkabpils bērnu un jauniešu centra energoefektivitātes uzlabošana 21.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Madonas iela 6, Jēkabpils Darbnīcu fasādes vienkāršota renovācija 21.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Brīvības iela 2B/1, Jēkabpils Ražošanas ēkas daļas fasāžu vienkāršota renovācija 19.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 19.08.2013., lēmums - saskaņots.
Rēzeknes iela 11, Jēkabpils Ēkas fasādes un telpu vienkāršota renovācija 13.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Ķieģeļu iela 3, Jēkabpils Nedzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija 13.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 21.08.2013., lēmums - saskaņots.
Aizkraukles iela 3-4 Apliecinājuma karte fasādes siltināšana un jumta seguma nomaiņa 31.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 07.08.2013. Lēmums-saskaņots.
Madonas iela 6 Noliktavas rekonstrukcija 24.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.07.2013. Lēmums - akceptēts
Posms no Jēkabpils pilsētas robežas Rīgas ielā līdz pilsētas robežai Ā.Elksnes ielā LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no LVRTC Rīgas RS torņa Radiostacijas ielā 21, Ulbrokā (Stopiņu novads) līdz Rēzeknes ielai 2, Gaigalavā (Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.) 31.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.07.2013. Lēmums - akceptēts
Zvaigžņu iela 6/1 Dzelzbetona ražotnes ceha energoefektivitātes paaugstināšana 05.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 07.08.2013. Lēmums - saskaņots.
Krāces iela 13 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 05.08.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 07.08.2013., lēmums - akceptēts.
Parka iela 16 Kanalizācijas tīklu pievada izbūve uz dzīvojamo māju 06.08.2013. Izskatīts būvvaleds sēdē 07.08.02013. Lēmums-saskaņots.
Madonas iela 6 Noliktavas rekonstrukcija 24.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.07.2013. Lēmums -akceptēts
Madonas iela 95 Administratīvās ēkas rekonstrukcija 24.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.07.2013. Lēmums - akceptēts
Rīgas iela 196A Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 23.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.07.2013. Lēmums - akceptēts.
Ābeļu iela 29 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 24.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 24.07.2013. Lēmums - akceptēts.
Jaunā iela 37-32, Jēkabpils Dzīvokļa vienkāršota renovācija 17.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 31.07.2013. Lēmums - sasakaņots.
Klints iela 3, Jēkabpils Gāzes apgāde 17.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 07.08.2013. Lēmums-saskaņots
Ganību iela 29, Jēkabpils Dzīvojamās mājas gāzes apgāde 10.07.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - saskaņots.
Dambja iela 3, Jēkabpils Ēkas rekonstrukcija 10.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - akceptēts.
A.Pormaļa iela 90, Jēkabpils Kanalizācijas tīklu pievada izbūve uz dzīvojamo māju 10.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - saskaņots.
Rīgas iela 222C, Jēkabpils Betonētas tvertnes vienkāršotā rekonstrukcija 09.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - saskaņots.
Jaunā iela 60, Jēkabpils Apliecinājuma karte darbnīcas fasādes vienkāršotā renovācija 05.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - saskaņots.
Zīlānu ielā 93A Noliktavas jaunbūve 05.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - akceptēts.
Rīgas ielā 218G Automašīnu gāzes uzpildes stacijas Statoil nojumes jaunbūve 05.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 10.07.2013., lēmums - akceptēts.
Pļaviņu iela 51F Darbnīcas rekonstrukcija 03.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 03.07.2013. Lēmums - akceptēts.
Ganību iela 29, Jēkabpils Tehniskais projekts (projekta izmaiņas) individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve 02.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 03.07.2013. Lēmums - akceptēt.
Pasta ielā 19, Jēkabpils Ēkas rekonstrukcija 01.07.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 03.07.2013. Lēmums - akceptēt.
Palejas iela 15a, Jēkabpils PII Kāpēcītis ārējo inženierkomunikāciju renovācija 19.06.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 19.06.2013. Lēmums - saskaņots
Brīvības iela 307, Jēkabpils Izmaiņu projekts Ziemas siltumnīcas ēkas jaunbūve 19.06.2013. Izskatīts būvvaldes sēdē 19.06.2013. Lēmums- akceptēt
Brīvības iela 45, Jēkabpils Izmaiņu projekts Ziemas siltumnīcas ēkas jaunbūveBrīvības ielā 301A 19.06.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 19.06.2013. Lēmums - akceptēts.
Zīlānu iela 93a, Jēkabpils Tehniskais projekts noliktavas jaunbūve un gāze vada pievada pārlikšana Zīlānu ielā 93a 19.06.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 19.06.2013., lēmums - akceptēts.
Madonas iela 95, Jēkabpils Apliecinājuma karte AS Latvijas Gāze Jēkabpils iecirkņa fasādes vienkāršotā renovācija 18.06.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 19.06.2013. Lēmums - saskaņots.
Madonas iela 20a, Jēkabpils Ēkas rekonstrukcija par veikalu ar biroja telpām 12.06.2013. skatīts būvvaldes sēdē 12.06.2013. Lēmums - akceptēts
Dzirnavu iela 5, Jēkabpils Dzīvojamās mājas jaunbūve 12.06.2013. skatīts būvvaldes sēdē 12.06.2013. Lēmums-akceptēts
Draudzības aleja 28-30, Jēkabpils Alternatīvās apkures ierīkošana 12.06.2013. skatīts būvvaldes sēdē 12.06.2013. būvvaldes lēmums - akceptēts
Filazofu iela 6, Jēkabpils Malkas nojumes jaunbūve un žoga rekonstrukcija 12.06.2013. skatīts būvvaldes sēdē 12.06.2013. pieņemtais lēmums - akceptēts
Parka iela 1C, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas jaunbūve 05.06.2013. skatīts būvvaldē 2013.06.05 Lēmums - akceptēt
Madonas iela 6, Jēkabpils Koģenerācijas stacijas rekonstrukcija 05.06.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 03.07.2013. Lēmums - akceptēts
Medņu iela 2, Jēkabpils Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 05.06.2013. skatīts būvvaldē 2013.06.05. Lēmums - akceptēt
Akmeņu iela 5, Jēkabpils Saimniecības ēkas rekonstrukcija 05.06.2013. skatīts būvvaldes sēdē 12.06.2013. lēmums- akceptēts
A.Pormaļa iela 3, Jēkabpils Ēkas rekonstrukcija izbūvējot veikalu un biroju 04.06.2013. Skatīts būvvaldes sēdē 12.06.2013. Lēmums - akceptēts.
Izmaiņu datums 24.04.2019. 15:29