Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā "Kalpaka laukuma pārbūve"

Identifikācijas numurs
JPP 2016/70
Līguma veids
Pakalpojumi
Līguma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā "Kalpaka laukuma pārbūve"
Paziņojuma/grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
15.09.2016.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27.09.2016. 11:00
Stadija
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Atbildes uz piegādātāju jautājumiem
Līgums
Izpildītājs
Piegādātāju apvienība: SIA "AB3D" un SIA "PBR"
Līgumcena (bez PVN) EUR 21800,00