Iepirkuma procedūras

E.g., 22.07.2018
E.g., 22.07.2018
E.g., 22.07.2018
E.g., 22.07.2018
Publikācijas datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
20.07.2018. JPP 2018/49/ERAF Objekta “Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 06.08.2018. Aktīvs
20.07.2018. JPP 2018/48/ERAF Jēkabpils Vēstures muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide Krustpils pilī 20.08.2018. Aktīvs
19.07.2018. JPP 2018/47 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 30.07.2018. Aktīvs
03.07.2018. JPP 2018/42 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 16.07.2018. Pārtraukts
26.06.2018. JPP 2018/40 „Objekta “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” būvprojekta ekspertīzes un būvuzraudzības veikšana” 17.07.2018. Aktīvs
06.06.2018. JPP 2018/41 Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", "Aldaunas ielas atjaunošana" un "Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 22.06.2018. Aktīvs
04.06.2018. JPP 2018/39/ERAF Objekta "Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 20.06.2018. Pārtraukts
21.05.2018. JPP 2018/31/ERAF Objekta "Zvaigžņu ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 06.06.2018. Pabeigts
21.05.2018. 2018/37/ERAF Objekta “Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 06.06.2018. Pabeigts
02.05.2018. JPP 2018/35 Degvielas iegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām 28.05.2018. Pabeigts
17.04.2018. JPP 2018/29/ERAF Jēkabpils Vēstures muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide Krustpils pilī 18.05.2018. Pārtraukts
29.03.2018. JPP 2018/28 Autotransporta tehniskā apkope un remonts Jēkabpils pilsētas pašvaldības vajadzībām 19.04.2018. Pabeigts
29.03.2018. 2018/27 Objekta "Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī" būvprojekta ekspertīzes un būvuzraudzības veikšana 19.04.2018. Pārtraukts
27.03.2018. JPP 2018/25/ERAF Objekta "Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 17.04.2018. Pabeigts
21.03.2018. JPP 2018/24 Pirts un peldbaseina pakalpojumu sniegšana Jēkabpils Sociālā dienesta klientiem 03.04.2018. Pabeigts

Lapas