Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā (PIL redakcijā no 01.03.2017.)

E.g., 03.04.2020
E.g., 03.04.2020
E.g., 03.04.2020
E.g., 03.04.2020
Publikācijas datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
27.12.2018. JPP 2018/80 Topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils pilsētā 09.01.2019. Pabeigts
19.12.2018. JPP 2018/78 Kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības vajadzībām 04.01.2019. Pārtraukts
13.11.2018. JPP 2018/74 Ziemassvētku-Jaunā gada dekoru noma, piegāde, montāža un demontāža Jēkabpils pilsētas noformējumam 26.11.2018. Pabeigts
06.11.2018. JPP 2018/72 Telpu uzkopšanas pakalpojumi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 20.11.2018. Pārtraukts
28.09.2018. JPP 2018/69/ERAF Objekta "Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 09.10.2018. Pabeigts
19.09.2018. JPP 2018/67 Dabasgāzes iegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības objektiem 01.10.2018. Pabeigts
19.09.2018. JPP 2018/66 Jēkabpils pilsētas pašvaldības transporta insfrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana, ielu vērtības noteikšana 01.10.2018. Pabeigts
10.09.2018. JPP 2018/63 Āra interaktīvo stendu piegāde un uzstādīšana, Jēkabpilī 21.09.2018. Pabeigts
22.08.2018. JPP 2018/59/ERAF Objekta "Pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš" ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana 03.09.2018. Pabeigts
20.08.2018. JPP 2018/58 Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu simtumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana 31.08.2018. Pabeigts
09.08.2018. JPP 2018/53 Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēm 20.08.2018. Pabeigts
11.07.2018. JPP 2018/44 Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēm 23.07.2018. Pārtraukts
30.05.2018. JPP 2018/43 Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā 11.06.2018. Pabeigts
25.05.2018. JPP 2018/38/ERAF Objekta "Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 05.06.2018. Pabeigts
27.04.2018. JPP 2018/33 Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Jēkabpils Vēstis” drukāšana un piegāde 10.05.2018. Pabeigts

Lapas