Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā (PIL redakcijā no 01.03.2017.)

E.g., 20.09.2020
E.g., 20.09.2020
E.g., 20.09.2020
E.g., 20.09.2020
Publikācijas datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
27.12.2018. JPP 2018/80 Topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils pilsētā 09.01.2019. Pabeigts
19.12.2018. JPP 2018/78 Kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības vajadzībām 04.01.2019. Pārtraukts
13.11.2018. JPP 2018/74 Ziemassvētku-Jaunā gada dekoru noma, piegāde, montāža un demontāža Jēkabpils pilsētas noformējumam 26.11.2018. Pabeigts
06.11.2018. JPP 2018/72 Telpu uzkopšanas pakalpojumi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 20.11.2018. Pārtraukts
28.09.2018. JPP 2018/69/ERAF Objekta "Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 09.10.2018. Pabeigts
19.09.2018. JPP 2018/67 Dabasgāzes iegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības objektiem 01.10.2018. Pabeigts
19.09.2018. JPP 2018/66 Jēkabpils pilsētas pašvaldības transporta insfrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana, ielu vērtības noteikšana 01.10.2018. Pabeigts
10.09.2018. JPP 2018/63 Āra interaktīvo stendu piegāde un uzstādīšana, Jēkabpilī 21.09.2018. Pabeigts
22.08.2018. JPP 2018/59/ERAF Objekta "Pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš" ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana 03.09.2018. Pabeigts
20.08.2018. JPP 2018/58 Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu simtumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana 31.08.2018. Pabeigts
09.08.2018. JPP 2018/53 Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēm 20.08.2018. Pabeigts
11.07.2018. JPP 2018/44 Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēm 23.07.2018. Pārtraukts
30.05.2018. JPP 2018/43 Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā 11.06.2018. Pabeigts
25.05.2018. JPP 2018/38/ERAF Objekta "Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 05.06.2018. Pabeigts
27.04.2018. JPP 2018/33 Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Jēkabpils Vēstis” drukāšana un piegāde 10.05.2018. Pabeigts

Lapas