Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā (PIL redakcijā no 01.03.2017.)

E.g., 14.08.2020
E.g., 14.08.2020
E.g., 14.08.2020
E.g., 14.08.2020
Publikācijas datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
22.12.2017. JPP 2017/66/ERAF Būvprojektu ekspertīzes veikšana 08.01.2018. Pabeigts
14.11.2017. JPP 2017/59 Vienotās Pašvaldības sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 27.11.2017. Pabeigts
09.11.2017. JPP 2017/58 Ziemassvētku-Jaunā gada dekoru noma, piegāde, montāža un demontāža Jēkabpils pilsētas noformējumam 21.11.2017. Pabeigts
24.10.2017. JPP 2017/53 Ziemassvētku-Jaunā gada dekoru noma, piegāde, montāža un demontāža Jēkabpils pilsētas noformējumam 06.11.2017. Pārtraukts
16.10.2017. JPP 2017/51/ERAF Būvprojektu ekspertīzes veikšana 27.10.2017. Pārtraukts
16.10.2017. JPP 2017/52 Topogrāfiskā uzmērīšana Jēkabpils pilsētā 27.10.2017. Pabeigts
09.10.2017. JPP 2017/50 Bīstamo atkritumu savākšana, izvešana un vēlāka utilizācija no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 185, Jēkabpilī 20.10.2017. Pabeigts
12.09.2017. JPP 2017/46 Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī 25.09.2017. Pabeigts
01.09.2017. JPP 2017/44 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Brīvības ielā 198, Jēkabpilī 12.09.2017. Pabeigts
30.08.2017. JPP 2017/42 Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī 11.09.2017. Pārtraukts
04.08.2017. JPP 2017/38 Tautas tērpu un jostu izgatavošana un piegāde Jēkabpils Kultūras pārvaldes amatierkolektīviem 15.08.2017. Pabeigts
14.07.2017. JPP 2017/33 Būvdarbi objektam "Brodu ielas atjaunošana, Jēkabpilī" 25.07.2017. Pabeigts
13.07.2017. JPP 2017/34 Projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" izmaksu un ieguvumu analīze 24.07.2017. Pabeigts
07.07.2017. JPP 2017/32 Projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" izmaksu un ieguvumu analīze 18.07.2017. Pārtraukts
15.05.2017. JPP 2017/24 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos: 1. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Brīvības ielā 198, Jēkabpilī, 2. Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un 3. Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Filozofu ielā 15 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī 26.05.2017. Pabeigts

Lapas