Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Jēkabpils Vēstis” drukāšana un piegāde

Identifikācijas numurs
JPP 2018/33
Līguma veids
Pakalpojumi
Līguma priekšmets Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Jēkabpils Vēstis” drukāšana un piegāde
Paziņojuma/grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
27.04.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš
10.05.2018. 10:00
Stadija
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Izpildītājs
SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala"
Līgumcena (bez PVN) EUR 14883,23