Jēkabpils pilsētas pašvaldības transporta insfrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana, ielu vērtības noteikšana

Identifikācijas numurs
JPP 2018/66
Līguma veids
Pakalpojumi
Līguma priekšmets Jēkabpils pilsētas pašvaldības transporta insfrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana, ielu vērtības noteikšana
Paziņojuma/grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
19.09.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš
01.10.2018. 11:00
Stadija
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Izpildītājs
SIA "Ceļu inženieri"
Līgumcena (bez PVN) EUR 41980,00