Līguma priekšmets Karjeras izglītības pasākuma - darbnīcas "Kāpēc, tāpēc" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
21.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
23.05.2018.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Kristīgai paaudžu kopībai "Tilts""
Līgumcena (bez PVN) EUR 2880.00

Līguma priekšmets Karjeras izglītības pasākuma - darbnīcas "Domā, pēti, pielāgo" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
21.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
23.05.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "AgirVision"
Līgumcena (bez PVN) EUR 793.39

Līguma priekšmets Karjeras izglītības attīstības pasākuma "Stilistam jā vai nē!" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
16.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
18.05.2018.
Līguma izpildītājs
Sonita Pāvuliņa
Līgumcena (bez PVN) EUR 600.00

Līguma priekšmets Karjeras izglītības attīstības pasākuma "Mana karjera teātrī" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izsglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
16.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
18.05.2018.
Līguma izpildītājs
IK "Sniegumi"
Līgumcena (bez PVN) EUR 249.00

Līguma priekšmets Pašvaldības policijas formu izgatavošana un piegāde
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
15.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "VIK"
Līgumcena (bez PVN) EUR 5852.00

Līguma priekšmets Remontmateriālu iegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības vajadzībām
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
15.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.06.2019.
Līguma izpildītājs
SIA "Sedumi"
Līgumcena (bez PVN) EUR 7685.95

Līguma priekšmets Filmas un raidījuma sagatavošana par Jēkabpils pilsētas attīstību Valsts pastāvēšanas 100 gados
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
14.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
02.11.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Stella Terra"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4000.00

Līguma priekšmets Ugunsgrēkā bojātās rijas koka konstrukciju un mūra ēkas demontāžas, utilizācijas, teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana Jēkabpils muzeja brīvdabas nodaļas "Sēļu sēta" Filozofu ielā 6, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.06.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Ošukalns celtniecība"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4898.55

Līguma priekšmets Informatīva pasākuma "Dzimumu un reproduktīvā veselība" organizēšanas nodrošināšana projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.03.2019.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Papardes zieds"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2972.80

Līguma priekšmets Informatīvā pasākuma "Jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība" organizēšana un nodrošināšana projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2019.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Papardes zieds"
Līgumcena (bez PVN) EUR 1155.00

Līguma priekšmets Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana, latvāņa iznīcināšanas pasākumu pielietošana Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.08.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "MĀRTIŅMUIŽA"
Līgumcena (bez PVN) EUR 3471.07

Līguma priekšmets Būvuzraudzības veikšana objektā "Dzīvojamo māju demontāža Madonas ielā 53 un 53A, Jēkabpilī"
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
25.04.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.10.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "JK Namu pārvalde"
Līgumcena (bez PVN) EUR 200.00

Līguma priekšmets Zāles pļaušana un nopļautās zāles savākšana Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajās teritorijās
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
24.04.2018.
Līguma izpildes termiņš
23.04.2021.
Līguma izpildītājs
SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
Līgumcena (bez PVN) EUR 101702.00

Līguma priekšmets Karoglentu noma, karoglentu izvietošanas, uzstādīšanas un demontāžas pakalpojumu veikšana valsts svētku nodormējuma realizēšanas ietvaros 2018.gadā
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
21.04.2018.
Līguma izpildes termiņš
26.11.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "United workshops"
Līgumcena (bez PVN) EUR 6973.75

Līguma priekšmets Bērnu rotaļu laukumu un mini sporta laukumu apsaimniekošana Jēkabpils pilsētā
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
16.04.2018.
Līguma izpildes termiņš
01.04.2021.
Līguma izpildītājs
SIA "JK Namu pārvalde"
Līgumcena (bez PVN) EUR 29468.30

Lapas