Līguma priekšmets Gāzes kontrolierīču kontroles veikšana objektā Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
29.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2018.
Līguma izpildītājs
Aleksandrs Kitovs
Līgumcena (bez PVN) EUR 245.00

Līguma priekšmets Tehniskās apsekošanas veikšana un atzinuma izstrāde par ēkas starpstāvu pārsegumu nestspējas pārbaudes kontrolaplēsēm un nesošo konstrukciju nestspēju pašvaldības ēkā Pormaļa ielā 11, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
28.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.06.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "CMB"
Līgumcena (bez PVN) EUR 6800.00

Līguma priekšmets Karjeras izglītības pasākuma - darbnīcas "Kāpēc, tāpēc" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
21.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
23.05.2018.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Kristīgai paaudžu kopībai "Tilts""
Līgumcena (bez PVN) EUR 2880.00

Līguma priekšmets Karjeras izglītības pasākuma - darbnīcas "Domā, pēti, pielāgo" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
21.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
23.05.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "AgirVision"
Līgumcena (bez PVN) EUR 793.39

Līguma priekšmets Karjeras izglītības attīstības pasākuma "Stilistam jā vai nē!" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
16.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
18.05.2018.
Līguma izpildītājs
Sonita Pāvuliņa
Līgumcena (bez PVN) EUR 600.00

Līguma priekšmets Karjeras izglītības attīstības pasākuma "Mana karjera teātrī" organizēšana un nodrošināšana projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izsglītības iestādēs" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
16.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
18.05.2018.
Līguma izpildītājs
IK "Sniegumi"
Līgumcena (bez PVN) EUR 249.00

Līguma priekšmets Remontmateriālu iegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības vajadzībām
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
15.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.06.2019.
Līguma izpildītājs
SIA "Sedumi"
Līgumcena (bez PVN) EUR 7685.95

Līguma priekšmets Pašvaldības policijas formu izgatavošana un piegāde
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
15.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "VIK"
Līgumcena (bez PVN) EUR 5852.00

Līguma priekšmets Filmas un raidījuma sagatavošana par Jēkabpils pilsētas attīstību Valsts pastāvēšanas 100 gados
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
14.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
02.11.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Stella Terra"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4000.00

Līguma priekšmets Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana, latvāņa iznīcināšanas pasākumu pielietošana Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.08.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "MĀRTIŅMUIŽA"
Līgumcena (bez PVN) EUR 3471.07

Līguma priekšmets Ugunsgrēkā bojātās rijas koka konstrukciju un mūra ēkas demontāžas, utilizācijas, teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana Jēkabpils muzeja brīvdabas nodaļas "Sēļu sēta" Filozofu ielā 6, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.06.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Ošukalns celtniecība"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4898.55

Līguma priekšmets Informatīva pasākuma "Dzimumu un reproduktīvā veselība" organizēšanas nodrošināšana projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.03.2019.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Papardes zieds"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2972.80

Līguma priekšmets Informatīvā pasākuma "Jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība" organizēšana un nodrošināšana projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
07.05.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2019.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Papardes zieds"
Līgumcena (bez PVN) EUR 1155.00

Līguma priekšmets Lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas apkope Vilhelma Strūves ielā, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
26.04.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.04.2019.
Līguma izpildītājs
SIA "Jēkabpils ūdens"
Līgumcena (bez PVN) EUR 3867.96

Līguma priekšmets Lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpe Madonas, Varoņu, Rīgas, Zīlānu, Ķieģeļu, Smilgu, Asotes, Gravas, Slimnīcas, Viļānu, Staburaga, Abdreja Pormaļa, Lutera, Neretas, Bebru, Auseklīša, Tvaika, Kļavu ielās, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
26.04.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.10.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Jēkabpils ūdens"
Līgumcena (bez PVN) EUR 13992.90

Lapas