Līguma priekšmets Ceurteku izbūve Zvaigžņu, Smilgu un Jūlija ielās, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
19.03.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.06.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Ošukalns celtniecība"
Līgumcena (bez PVN) EUR 14710.30

Līguma priekšmets Jēkabpils pilsētas publiskā tēla veidošanas un sadarbības ar medijiem koncepsijas izstrādes veikšana un realizācija
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
14.03.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Sabiedrības informēšanas centrs"
Līgumcena (bez PVN) EUR 9650.00

Līguma priekšmets Būvuzraudzības veikšana objektā "Kena parka pārbūve, Jēkabpilī"
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
12.03.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.07.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "LA KONSULTANTS"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2000.00

Līguma priekšmets Jēkabpils pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
05.03.2018.
Līguma izpildes termiņš
28.09.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Ģeodēzists"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4300.00

Līguma priekšmets Afišu-sludinājumu izvietošana pēc Pasūtītāja pieprasījuma, reklāmas stendu vizuālā stāvokļa kontrole un apkalpošana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
01.03.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.03.2019.
Līguma izpildītājs
Imants Bobrovs
Līgumcena (bez PVN) EUR 1822.32

Līguma priekšmets Energoaudita pārskata izstrāde un sertifikāta sagatavošana (Jēkabpils pilsētas pašvaldības energoefektivitātes paaugstināšana (projekta Nr.KPFI-7/53) ēku energoauditu pārskatu veikšana)
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
26.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
18.05.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "CMB"
Līgumcena (bez PVN) EUR 1900.00

Līguma priekšmets Domes reklāmas plāksnes izvietošana Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā darzā pie lūsu mītnes
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
23.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
19.02.2019.
Līguma izpildītājs
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"
Līgumcena (bez PVN) EUR 1652.89

Līguma priekšmets Jēkabpils-mediju klipinga (prese, interneta, TV un radio) informatīvo materiālu piegāde
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
23.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "LETA"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2320.00

Līguma priekšmets Plūdu novēršanas darbu Pļaviņu un Krasta ielās, Jēkabpilī, veikšana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
23.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.01.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Jēkabpils ūdens"
Līgumcena (bez PVN) EUR 3212.52

Līguma priekšmets Radio raidījumu ierakstu un pārražu Jēkabpils apraides zonā nodrošināšana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
20.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Radio1"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2066.12

Līguma priekšmets Raidlaika līdz 15 minūtēm nedēļā Radio1 ētērā komerciālo paziņojumu un vēstu pārraidīšanai nodrošināšana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
19.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Radio1"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2066.12

Līguma priekšmets Projekta "Vecāku skola-2018" īstenošana Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš", Meža ielā 9, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
19.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.12.2018.
Līguma izpildītājs
Viedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Līgumcena (bez PVN) EUR 1352.00

Līguma priekšmets Jēkabpils pilsētas pašvaldības elektroenerģijas izmaksu samazinājuma novērtējuma veikšana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
02.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
23.02.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Energia Consulting"
Līgumcena (bez PVN) EUR 2000.00

Līguma priekšmets Autopārvadājumu pakalpojumu sniegšana un autobusu ar šoferi nodrošināšana Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu - Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 3.vidusskolas skolēnu mācību vizīšu nodrošināšanai ESF projekta ietvaros
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
02.02.2018.
Līguma izpildes termiņš
31.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Jēkabpils autobusu parks"
Līgumcena (bez PVN) EUR 9319.01

Līguma priekšmets Tehniskā apsekošana un atzinuma izstrāde ēkas nesošo konstrukciju nestspēju nepabeigtā daudzdzīvokļu ēkā Celtnieku ielā 23, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
31.01.2018.
Līguma izpildes termiņš
20.02.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "LBS-Konsultants"
Līgumcena (bez PVN) EUR 1950.00

Lapas