Līguma priekšmets Apliecinājuma kartes "Jaunās ielas posma atjaunošana, Jēkabpilī" izstrāde
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
26.09.2018.
Līguma izpildes termiņš
21.12.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "BRK PROJEKTI"
Līgumcena (bez PVN) EUR 9941.18

Līguma priekšmets Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
21.09.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.04.2019.
Līguma izpildītājs
SIA "PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS"
Līgumcena (bez PVN) EUR 6500.00

Līguma priekšmets Logu bloku nomaiņa personām ar maznodrošināto statusu, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
18.09.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.11.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "LATTERGO"
Līgumcena (bez PVN) EUR 7230.60

Līguma priekšmets 2 (divu) telpisko objektu - "LV 100" un 1 (viena) "Es esmu Latvija" izgatavošana un uzstādīšana, Jēkabpilī
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
18.09.2018.
Līguma izpildes termiņš
22.10.2018.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Līvānu Mākslinieku Biedrība"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4110.70

Līguma priekšmets Tirgus nomas maksas vērtības noteikšana nomas objektam Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī saskaņā ar būvprojektu "Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī"
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
05.09.2018.
Līguma izpildes termiņš
17.09.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "LATIO"
Līgumcena (bez PVN) EUR 650.00

Līguma priekšmets Pulksteņa vadības bloka nomaiņa uz jaunu Vecpilsētas laukumā 1, Jēkabpilī
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
04.09.2018.
Līguma izpildes termiņš
16.10.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "LAIKA STILS"
Līgumcena (bez PVN) EUR 814.00

Līguma priekšmets Veselības veicināšanas pasākuma "Veselības diena "Esi aktīvs"" organizēšana Jēkabpils Mežaparkā
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
29.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
01.09.2018.
Līguma izpildītājs
Biedrība "Orientēšanās sporta klubs "Sēlijas mežs""
Līgumcena (bez PVN) EUR 550.00

Līguma priekšmets Žoga un apgaismojuma jaunbūve Neretas ielā 121, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
29.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.11.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "D.D.Stars"
Līgumcena (bez PVN) EUR 15657.90

Līguma priekšmets Divu dienu ekskursijas organizēšana Ielu komitejas locekļiem uz Mazūrijas reģionu, Polijā
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
29.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.09.2018.
Līguma izpildītājs
IK "Jēkabtūr"
Līgumcena (bez PVN) EUR 5130.00

Līguma priekšmets Būvprojekta "Ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Rīgas ielā 216B-1, Jēkabpilī" izstrāde
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
28.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.10.2018.
Līguma izpildītājs
AS "Komunālprojekts"
Līgumcena (bez PVN) EUR 8750.00

Līguma priekšmets Teritorijas apauguma tīrīšana Radžu ūdenskrātuves teritorijā, Jēkabpilī 2,53 ha apjomā
Līguma veids
Pakalpojumi
Noslēgšanas datums
27.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.10.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "SKN MOTORSPORTS"
Līgumcena (bez PVN) EUR 113.85

Līguma priekšmets Laivas ar piekaramo dzinēju un eholotes iegāde
Līguma veids
Piegāde
Noslēgšanas datums
20.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
20.09.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "DELFĪNS M"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4857.85

Līguma priekšmets Fasādes izgaismojuma jaunbūve Brīvības ielā 123, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
16.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
15.10.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "Ošukalns celtniecība"
Līgumcena (bez PVN) EUR 6654.15

Līguma priekšmets Divu kabinetu, gaiteņa un tualetes telpas kosmētiskā remonta veikšana Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
10.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
30.11.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "BūvMax"
Līgumcena (bez PVN) EUR 7300.28

Līguma priekšmets Bērnu rotaļu nojumju remonts PII "Kāpēcītis", Palejas ielā 15A, Jēkabpilī
Līguma veids
Būvdarbi
Noslēgšanas datums
10.08.2018.
Līguma izpildes termiņš
24.08.2018.
Līguma izpildītājs
SIA "MK Dizains"
Līgumcena (bez PVN) EUR 4132.23

Lapas