Objekta "Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas numurs
JPP 2018/38/ERAF
Līguma veids
Pakalpojumi
Līguma priekšmets Objekta "Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Paziņojuma/grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
25.05.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš
05.06.2018. 10:00
Stadija
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Līgums
Izpildītājs
SIA "K-RDB"
Līgumcena (bez PVN) EUR 32 205.00