Topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils pilsētā

Identifikācijas numurs
JPP 2018/80
Līguma veids
Pakalpojumi
Līguma priekšmets Topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils pilsētā
Paziņojuma/grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
27.12.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš
09.01.2019. 14:00
Stadija
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Līgums
Izpildītājs
SIA "TP aģentūra"
Līgumcena (bez PVN) EUR 11157,03