Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā

Identifikācijas numurs
JPP 2018/43
Līguma veids
Pakalpojumi
Līguma priekšmets Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā
Paziņojuma/grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
30.05.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš
11.06.2018. 11:00
Stadija
Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
Līgums
Izpildītājs
SIA "GEO Mērniecība"
Līgumcena (bez PVN) EUR 41 999.00