Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Iepirkumi

UZMANĪBU!!!

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”).

Papildus informācija par pircēja profilu pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/node/882

E.g., 26.02.2020
E.g., 26.02.2020
E.g., 26.02.2020
E.g., 26.02.2020
Publikācijas datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
04.10.2017. JPP 2017/49/ERAF "Pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 07.11.2017. Pabeigts
20.09.2017. JPP2017/48/ESF Peldēšanas nodarbību vadīšana bērniem ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību prolakses pasākumi Jēkabpilī' (Identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros 28.09.2017. Pabeigts
19.09.2017. JPP 2017/47/ESF Baseina celiņu noma ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/049) ietvaros un peldbaseina izmantošana pašvaldības iestāžu vajadzībām 27.09.2017. Pabeigts
13.09.2017. JPP 2017/45/ERAF “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 19.10.2017. Pārtraukts
12.09.2017. JPP 2017/46 Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī 25.09.2017. Pabeigts
04.09.2017. JPP2017/43/ESF “Baseina celiņu noma ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros un peldbaseina izmantošana pašvaldības iestāžu vajadzībām” 12.09.2017. Pārtraukts
04.09.2017. JPP 2017/41 Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 18.10.2017. Pabeigts
02.09.2017. JPP 2017/39 Objekta "Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana 18.10.2017. Pabeigts
01.09.2017. JPP 2017/44 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Brīvības ielā 198, Jēkabpilī 12.09.2017. Pabeigts
30.08.2017. JPP 2017/42 Vides objekta “Sidraba ābele” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvniecība Brīvības – Neretas ielas krustojuma rotācijas aplī, Jēkabpilī 11.09.2017. Pārtraukts
16.08.2017. JPP 2017/40/ESF Peldēšanas nodarbību vadīšana bērniem ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību prolakses pasākumi Jēkabpilī' (Identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros 25.08.2017. Pārtraukts
04.08.2017. JPP 2017/38 Tautas tērpu un jostu izgatavošana un piegāde Jēkabpils Kultūras pārvaldes amatierkolektīviem 15.08.2017. Pabeigts
31.07.2017. JPP 2017/36/ESF Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana un nodrošināšana ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros 08.08.2017. Pabeigts
28.07.2017. JPP 2017/37 Daudzgadīgo kokaugu un lakstaugu dobes ierīkošana 09.08.2017. Pabeigts
24.07.2017. JPP 2017/35 Būvdarbu veikšana objektā "Administratīvās ēkas 1.stāva daļas pārbūve Brīvības iela 45, Jēkabpilī" 16.08.2017. Pabeigts

Lapas