Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Iepirkumi

UZMANĪBU!!!

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”).

Papildus informācija par pircēja profilu pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/node/882

E.g., 26.02.2020
E.g., 26.02.2020
E.g., 26.02.2020
E.g., 26.02.2020
Publikācijas datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
17.07.2017. JPP 2017/31 Būvdarbu veikšana objektā "Administratīvās ēkas 1.stāva daļas pārbūve Brīvības iela 45, Jēkabpilī" 07.08.2017. Pārtraukts
14.07.2017. JPP 2017/33 Būvdarbi objektam "Brodu ielas atjaunošana, Jēkabpilī" 25.07.2017. Pabeigts
13.07.2017. JPP 2017/34 Projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" izmaksu un ieguvumu analīze 24.07.2017. Pabeigts
07.07.2017. JPP 2017/32 Projekta "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" izmaksu un ieguvumu analīze 18.07.2017. Pārtraukts
04.07.2017. JPP 2017/28 Tautas tērpu un jostu izgatavošana un piegāde Jēkabpils Kultūras pārvaldes amatierkolektīviem 17.07.2017. Pārtraukts
03.07.2017. JPP 2017/30 Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam izstrāde 14.07.2017. Pabeigts
03.07.2017. JPP 2017/29 Dabas gāzes iegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldības objektiem 14.07.2017. Pabeigts
16.06.2017. JPP 2017/27 Degvielas iegāde un degvielas uzpildes staciju pakalpojumi Jēkabpils pilsētas pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām 07.07.2017. Pabeigts
29.05.2017. JPP 2017/25 Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana, Jēkabpilī 12.06.2017. Pabeigts
29.05.2017. JPP 2017/26 Lietota pasažieru mikroautobusa piegāde Jēkabpils Kultūras pārvaldes vajadzībām 12.06.2017. Pabeigts
15.05.2017. JPP 2017/24 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos: 1. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Brīvības ielā 198, Jēkabpilī, 2. Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un 3. Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Filozofu ielā 15 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī 26.05.2017. Pabeigts
08.05.2017. JPP 2017/23 Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma darbības nodrošināšana, apkalpošana un remonts 29.05.2017. Pabeigts
24.04.2017. JPP 2017/22 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos: 1. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Brīvības ielā 198, Jēkabpilī, 2. Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un 3. Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Filozofu ielā 15 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī 08.05.2017. Pārtraukts
18.04.2017. JPP 2017/21/ERAF Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektos: "Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve R.Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī" un "Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī" 10.05.2017. Pabeigts
13.04.2017. JPP 2017/20 Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplektu, gaismu un skaņas aparatūras noma Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes rīkotajiem pasākumiem 08.05.2017. Pabeigts

Lapas