Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 24.01.2020. 10:37
Publicēts: 10.12.2019. 14:32

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 6.1 daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 10.12.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.19 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Nataša Augustovska, dzim.20.10.1963., Alla Ivanova, dzim.25.04.1967., Inita Koja, dzim.07.12.1951., Aleksandrs Kudrjavcevs, dzim.02.10.1963., Andris Litkins, 11.08.1978., Ilze Makare, dzim.30.05.1974., Jurijs Ozoliņš, dzim.09.09.1955., Baiba Ūbele, dzim.21.07.1982., Jurijs Zinčenko, dzim.26.02.1957.

Publicēts: 27.11.2019. 16:30

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 27.11.2019., Nr.4.1.5/19-1494

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sandra Anita Gross, dzim.25.07.1962.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 17.12.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Sandra Anita Gross var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 27.11.2019. 16:26

Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 27.11.2019., Nr.4.1.5/19-1469

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Inese Holmskoja, dzim.14.02.1968.

Ar minēto dokumentu Inese Holmskoja var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe

Publicēts: 25.11.2019. 13:40

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu  un 26.panta 61. daļu, ar 25.11.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.18 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Danai Klodānei, dzim.16.12.1980.; Arnim Korsakam, dzim. 14.05.1960.; Zaigai Ostrovskai, dzim.08.06.1965.; Tatjanai Šņorniecei, dzim. 01.02.1969.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu  un 26.panta 61. daļu, ar 25.09.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.15 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Guntim Ļūļākam, dzim.15.11.1978.; Natalijai Eglītei, dzim. 12.07.1971.; Jeļenai Ozolai-Ozoliņai, dzim. 12.06.1986.; Aleksandram Kuļikovam, dzim. 27.06.1973.; Aleksandram Asadovam, dzim. 10.01.1986.; Līgai Atslēdziņai-Atslēgai, dzim. 05.06.1965.; Ingai Maļcevai, dzim. 28.06.1986.; Indulim Krūmiņam, dzim. 11.06.1956.; Gari Finkmanim, dzim. 07.02.1957.; Judītei Krisjukai, dzim. 23.06.1983.; Monikai Podniecei, dzim. 09.04.1940.; Raivim Borovskim, dzim. 29.10.1978.; Kasparam Daņiļevičam, dzim. 06.06.1984.; Anitai Šimko, dzim. 22.07.1978.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar  22.11.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.17 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Mārim Stradiņam, dzim. 27.03.1968.

Lapas