Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 28.10.2019. 14:17

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 28.10.2019., Nr.4.1.5/19-1187

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Inese Holmskoja, dzim.14.02.1968.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 17.11.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Inese Holmskoja var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 23.09.2019. 15:39

Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai, darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 23.09.2019., Nr.4.1.5/19-860

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Rita Poddorņikova, dzim.11.07.1968.

Ar minēto dokumentu Rita Poddorņikova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona S.Skrode

Publicēts: 02.09.2019. 15:16

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

 

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 26.08.2019., Nr.4.1.5/19-685

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Rita Poddorņikova, dzim.11.07.1968.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.09.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Rita Poddorņikova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona  S.Skrode.

Publicēts: 14.08.2019. 15:54

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  14.08.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.13 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Aleksandram Rudzītim, dzim. 23.03.1966.

Publicēts: 14.08.2019. 15:53

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  14.08.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.12 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Jeļenai Rudzītei, dzim. 28.10.1975.

Lapas