Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 15.05.2018. 14:37

Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 14.05.2018., Nr.2.1.4/18-447

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Rimants Varjakojis, dzim.14.09.1966.

Ar minēto dokumentu Rimants Varjakojis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona S.Skrode

Publicēts: 07.05.2018. 12:59

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.05.2018., Nr.2.1.4/18-414

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Diāna Šatilova, dzim.10.04.1979.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 27.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Diāna Šatilova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 24.04.2018. 15:07

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 24.04.2018., Nr.2.1.4/18-353

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sergejs Pidenko, dzim.01.07.1972

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 14.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Sergejs Pidenko var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona  A.Svilpe.

 

Publicēts: 18.04.2018. 10:32

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

 

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7. punktu, ar 17.04.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.8 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA “KRISTA”, reģistrācijas Nr.45403003921.

Publicēts: 17.04.2018. 14:25

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 17.04.2018., Nr.2.1.4/18-273

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Geņa Maizele, dzim.10.12.1930.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 07.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Geņa Maizele var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona  A.Svilpe.

Lapas