Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 16.04.2018. 16:41

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

 

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3. punktu ar 16.04.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.7 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Marikai Ustiņenkovai, dzim.23.02.1961.

Publicēts: 16.04.2018. 16:38

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

 

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.04.2018., Nr.2.1.4/18-268

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Rimants Varjakojis, dzim.14.09.1966.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 06.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Rimants Varjakojis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona  S.Skrode.

Publicēts: 11.04.2018. 10:29

Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 09.04.2018., Nr.2.1.4/18-216

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Raja Puzirevska, dzim.04.04.1961.

Ar minēto dokumentu Raja Puzirevska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona S.Skrode

 

Publicēts: 28.02.2018. 16:09

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  28.02.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.3 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Artjomam Aralkinam, dzim.17.07.1977.

Publicēts: 27.02.2018. 16:42

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

 

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  27.02.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.2 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Modrim Jasānam, dzim. 27.07.1968.

Lapas