Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 15.02.2018. 16:21

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

 

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 15.02.2018., Nr.2.1.4/18-73

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Raja Puzirevska, dzim.04.04.1961.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 07.03.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Raja Puzirevska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona  S.Skrode.

Publicēts: 07.02.2018. 14:56

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14. un 16. daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums: Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam

Dokumenta izdošanas datums: 31.01.2018.

Dokumenta numurs: Nr.18-324

Nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Geņa Maizele, dzim. 10.12.1930.

Ar minēto dokumentu nodokļa maksātāja var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 650 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 01.02.2018. 11:37

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14 un 16 daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumentu nosaukums: Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam

Dokumentu izdošanas datums: 31.01.2018.

Dokumentu numuri: Nr.18-9632; Nr.18-9622; Nr.18-9624; Nr.18-9623; Nr.18-9621; Nr.18-9630; Nr.18-9629; Nr.18-9628; Nr.18-9626; Nr.18-9631

Nodokļu maksātāju vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Armands Akits-Lasmanis, dzim.22.04.1980.; Ilona Ausma Broka, dzim.18.03.1936.; Johanns Gerts Leinbergs, dzimš.dati nav zināmi; Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.; Maiga Ozoliņa Leconte, dzim.04.05.1920.; Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964., Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.; Rita Poddorņikova, dzim. 11.07.1968.; Ingrīda Vaļeckaja, dzim.23.09.1953.; Aleksandrs Vītols, dzim.13.04.1995.

Ar minētajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 650 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 30.01.2018. 11:26

Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 29.01.2018., Nr.2.1.4/18-47

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Oļegs Afanasjevs, dzim.30.07.1973.

Ar minēto dokumentu Oļegs Afanasjevs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona S.Skrode

Publicēts: 08.01.2018. 10:15

Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 05.01.2018., Nr.2.1.4/18-6

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Raisa Kuzmina, dzim.23.08.1948.

Ar minēto dokumentu Raisa Kuzmina var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07424, kontaktpersona S.Skrode

Lapas