Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 10.06.2019. 12:47

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.06.2019., Nr.4.1.5/19-510

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Teodors Pļavinskis, dzim. 10.08.1973.

Ar minēto dokumentu Teodors Pļavinskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona Anita Svilpe.

Publicēts: 10.06.2019. 12:46

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.06.2019., Nr.4.1.5/19-509

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964.

Ar minēto dokumentu Alla Pļavinska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona Anita Svilpe.

Publicēts: 07.06.2019. 16:51

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.06.2019., Nr.4.1.5/19-508

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Andrejs Kozlovskis, dzim. 30.09.1972.

Ar minēto dokumentu Andrejs Kozlovskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona Anita Svilpe.

Publicēts: 31.05.2019. 14:20

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 31.05.2019. lēmumu Nr.11 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Margaritai Astahovai, dzimusi 17.03.1964.

Publicēts: 27.05.2019. 14:41

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 27.05.2019. lēmumu Nr.10 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Dorosidai Kočujevskai, dzimusi 20.03.1920.

Lapas