Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 14.08.2019. 15:54

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  14.08.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.13 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Aleksandram Rudzītim, dzim. 23.03.1966.

Publicēts: 14.08.2019. 15:53

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  14.08.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.12 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Jeļenai Rudzītei, dzim. 28.10.1975.

Publicēts: 13.06.2019. 16:52

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.06.2019., Nr.4.1.5/19-554

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Māris Caunītis, dzim.13.05.1973.

Ar minēto dokumentu Māris Caunītis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona Anita Svilpe.

Publicēts: 10.06.2019. 12:47

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.06.2019., Nr.4.1.5/19-510

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Teodors Pļavinskis, dzim. 10.08.1973.

Ar minēto dokumentu Teodors Pļavinskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona Anita Svilpe.

Publicēts: 10.06.2019. 12:46

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.06.2019., Nr.4.1.5/19-509

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964.

Ar minēto dokumentu Alla Pļavinska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona Anita Svilpe.

Lapas