Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 26.04.2019. 14:46

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 26.04.2019., Nr.4.1.5/19-240

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Pļavinska, dzimšanas datums 28.08.1964.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 16.05.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Alla Pļavinska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312,  kontaktpersona A.Svilpe.

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 26.04.2019., Nr.4.1.5/19-241

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 16.05.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Teodors Pļavinskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312,  kontaktpersona A.Svilpe.

 

Publicēts: 27.03.2019. 15:21

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  27.03.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.5 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Aigaram Ieviņam, dzim. 05.01.1971.

Publicēts: 22.03.2019. 11:06

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 22.03.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jāņa Ozola, dzimis 07.06.1922., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.

Publicēts: 01.03.2019. 16:25

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 01.03.2019. lēmumu Nr.3 “Par nokavēto nodokļa maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA MEGA SERVISS, reģistrācijas Nr.45404002533

Publicēts: 20.02.2019. 10:59

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14 un 16 daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumentu nosaukums: Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam

Dokumenta izdošanas datums: 31.01.2019.

Dokumenta numurs: Nr.19-7777

Nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Edgars Saulītis, dzim.08.09.1957.

Ar minēto dokumentu nodokļa maksātājs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 650 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Lapas