Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 31.01.2019. 14:14

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14 un 16 daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumentu nosaukums: Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam

Dokumentu izdošanas datums: 31.01.2019.

Dokumentu numuri: Nr.19-9611; 19-9613; 19-9614; 19-9610; 19-9612; 19-9617; 19-9616; 19-9615

Nodokļu maksātāju vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Ilona Ausma Broka, dzim.18.03.1936.;.Johanns Gerts Leinbergs, dzimš.dati nav zināmi; Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.; Maiga Ozoliņa Leconte, dzim.04.05.1920.; Sergejs Pidenko, dzim.01.07.1972.; Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964., Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.; Rita Poddorņikova, dzim. 11.07.1968.

Ar minētajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 650 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 27.12.2018. 15:12

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 27.12.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.21 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jāņa Stiklera, dzim.12.04.1945., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 27.12.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.21 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jāņa Stiklera, dzim.12.04.1945., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Publicēts: 19.12.2018. 15:53

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 6.1 daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 19.12.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.19 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

Dmitrijs Brodiņš, dzim.13.04.1972.; Rūdolfs Grosbergs, dzim.24.08.1951.; Aija Ķibilde, dzim.24.04.1977.; Sintija Lizavetina-Sevko, dzim.19.05.1983.; Imants Meldrājs, dzim.12.07.1942.; Ņina Mihailova, dzim.25.04.1941.

Publicēts: 14.12.2018. 10:19

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 14.12.2018. lēmumu Nr.18 “Par nokavēto nodokļa maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Janīnai Voikovskai, dzimusi 07.09.1926.

Publicēts: 27.11.2018. 10:38

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 27.11.2018. lēmumu Nr.17 “Par nokavēto nodokļa maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Dainim Ķirsim, dzimis 06.05.1986.

Lapas