Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 05.11.2018. 14:28

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, ar 05.11.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.14 “Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts SIA GRANULEX, reģistrācijas Nr. 40003983943, nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.

Publicēts: 25.10.2018. 15:08

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  25.10.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.13 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Baibai Ūbelei, dzim. 21.07.1982.

Publicēts: 23.10.2018. 12:47

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar  23.10.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.12 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Mārtiņam Urtānam, dzim. 28.09.1982.

Publicēts: 17.10.2018. 09:56

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.10.2018., Nr.4.1.5/18-1145

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi

Ar minēto dokumentu Johanns Gerts Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.10.2018., Nr.4.1.5/18-1146

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.

Ar minēto dokumentu Volfgangs Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 19.09.2018. 13:53

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  19.09.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.10 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Vadimam Kapustinam, dzim.25.05.1976.

Lapas