Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 10.09.2018. 16:11

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 10.09.2018., Nr.4.1.5/18-962

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Volfgangs Leinbergs, dzimšanas datums 21.02.1926.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 30.09.2018.     

Ar minēto brīdinājumu V.Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312,  kontaktpersona A.Svilpe.

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 10.09.2018., Nr.4.1.5/18-961

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 30.09.2018.     

Ar minēto brīdinājumu J.G.Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312,  kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 31.08.2018. 13:27

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

 

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, ar  31.08.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/250 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Jeļenai Koptelovai, dzim. 19.02.1986.

Publicēts: 03.08.2018. 10:11

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 02.08.2018., Nr.4.1.5/18-798

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Diāna Šatilova, dzim.10.04.1979.

Ar minēto dokumentu Diāna Šatilova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 21.06.2018. 11:22

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 20.06.2018., Nr.2.1.4/18-630

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sergejs Pidenko, dzim.01.07.1972.

Ar minēto dokumentu Sergejs Pidenko var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 19.06.2018. 11:54

1

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 18.06.2018., Nr.2.1.4/18-626

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Geņa Maizele, dzim.10.12.1930.

Ar minēto dokumentu Geņa Maizele var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Lapas